Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

(Càritas Diocesana de Barcelona) En relació a la mesura aprovada recentment per la Generalitat a través de la qual el Govern català podrà optar, de forma preferent, a la compra dels pisos que els bancs s’hagin quedat després de ser desnonats o abandonats per famílies que han signat dacions en pagament, Càritas Diocesana de Barcelona considera que aquesta iniciativa, tot i arribar tard, hauria de facilitar un augment del parc d’habitatges disponibles per al lloguer social. Així doncs, valorem positivament l’entrada en vigor de la mesura i esperem que sigui ratificada ara que se n’iniciarà el tràmit parlamentari. D’altra banda, també considerem que aquesta mesura ajudarà a evitar l’especulació que existeix entorn a la compra d’aquests pisos per part de fons d’inversió internacionals.

Actualment, els habitatges de lloguer social no arriben al 2% del total dels de primera residència (60.000 habitatges) mentre que la mitja de la UE és del 15%. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el 2014 a Catalunya els bancs es van quedar 14.230 pisos que les famílies van perdre en haver estat desnonades o en haver hagut de signar dacions en pagament. D’aquests habitatges, la gran majoria, 12.878, eren pisos de segona mà.

Una altra mesura que contempla aquesta nova llei és que els bancs, en el cas que no assumeixin la remodelació d’aquests pisos, hauran de cedir-los a la Generalitat o als ajuntaments perquè se’n facin càrrec i puguin llogar-los a persones que viuen situacions de vulnerabilitat. Valorem aquesta mesura molt positivament.

A més a més, també destaquem d’aquesta llei l’obligatorietat dels bancs d’entregar a la Generalitat una llista d’aquests pisos que estiguin buits o okupats. Aquesta administració crearà un registre amb aquestes dades.

El Servei de Mediació en Habitatge

Càritas Diocesana de Barcelona va crear fa tres anys el Servei de Mediació en Habitatge. Durant aquests anys, hem pogut copsar que és una eina imprescindible per lluitar contra aquest tipus d’exclusió ja que hem ajudat 984 llars a resoldre problemes relacionats amb el pagaments dels seus habitatges de lloguer o d’hipoteca i hem evitat 720 desnonaments.

Dels casos resolts a través de la mediació, el 37% han estat gràcies a la reconducció del deute; el 33% amb el manteniment del lloguer; el 12% amb la dació en pagament; l’11% amb ajuts al pagament a la fiança i el 7% amb dació en pagament i lloguer social. 48 famílies han pogut accedir a un habitatge digne a través de la Fundació Foment de l’Habitatge Social, promoguda per Càritas.

La majoria dels perfils de les famílies ateses en el Servei de Mediació en Habitatge són persones que estan a l’atur (un 68%). El 51% són parelles amb fills i el 21% són mares amb fills. El 60% són de nacionalitat espanyola i en el 67% dels casos, les persones que més contribueixen a l’economia familiar i que atenem tenen entre els 30 i els 49 anys.

Per tot això, constatem que les persones que estan en habitatges amb males condicions acaben tenint problemes de salut, tant a nivell físic com mental. També comprovem que la crisi i l’accés a l’habitatge provoquen un empitjorament de la salut global a tota la societat. Considerem que la sortida de la crisi no ha de ser només econòmica sinó que calen uns serveis públics que responguin a les necessitats de les persones.