Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Bisbat de Girona/FTC) Joan Planellas i Barnosell (Girona, 1955) és el nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), substituint Armand Puig que era degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya des de 2006. Planellas agraeix primer de tot al seu predecessor la projecció pública internacional que ha donat a la Facultat en els darrers tres triennis. Afirma que vol començar el càrrec “amb esperit de servei i amb actitud de corresponsabilitat”. Planellas destaca, d’acord amb l’esperit del Concili Vaticà II, que la Teologia és un servei a “l’Evangeli de Jesús, explicitat en la vida de l’Església i per servir el món”.

El cardenal de Barcelona i gran canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Martínez Sistach, és qui ha fet el nomenament. Planellas va encapçalar la terna de professors que va presentar el Consell de la Facultat al cardenal de Barcelona. Aquest va escollir el primer nom de la terna i el va fer arribar a la Congregació per a l’Educació Catòlica per a l’obtenció del “nihil obstat”, el qual es va rebre el 10 de setembre.

El primer acte oficial de Joan Planellas com a degà tindrà lloc el proper dijous 1 d’octubre, en la inauguració del curs 2015-2016 de les facultats eclesiàstiques (Facultat Antoni Gaudí, Facultat de Filosofia i Facultat de Teologia), de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB) i de l’Institut de Teologia Fonamental (ITF), que presidirà el cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica. La lliçó inaugural del curs anirà a càrrec de Sílvia Coll-Vinent, professora de la FFC, que porta per títol: “G. K. Chesterton i l’art de la polèmica. Contrasentit, sentit comú i imaginació”.

Vicedegà des de 2010

Joan Planellas i Barnosell va néixer a Girona l’any 1955. Ordenat prevere el 1982, pertany a la diòcesi de Girona. És doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana (2004) i professor ordinari de teologia sistemàtica de la Facultat de Teologia de Catalunya, d’on ha estat vicedegà des de 2010. A la Facultat de Teologia de Catalunya imparteix les assignatures «Misteri de Déu» i «Eclesiologia».

Director de la Revista Catalana de Teologia (2008), és rector de parròquies rurals del Baix Empordà: Colomers, Foixà, Garrigoles, Jafre, Rupià i la Sala, i administrador parroquial de Marenyà i la Tallada d'Empordà. També va ser director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (1988-1998) i rector del Seminari de Girona (1996-2002).