Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Bisbat de Lleida Carles Sanmartí) El temps passa ràpidament i el projecte de les Llars del Seminari està a prop d’acomplir la seva primera etapa, que és la finalització de la construcció de 19 pisos socials, una sala comunitària polivalent i dos despatxos per l’atenció personalitzada.

Ha estat un repte gran arribar fins aquí. Han calgut la convicció, la voluntat, les aportacions variades de moltes i molt diverses persones, entitats, empreses i administracions. Ha set necessari el treball de molts homes i dones voluntàries que han aportat i continuen aportant el millor de si mateixes.

Sí, estem molt a prop d’acabar aquestes llars, de fet aviat les acabarem de pintar. Després caldrà col·locar-hi els radiadors, moblar-los i posar-hi els electrodomèstics i altres equipaments necessaris.

Llavors ja haurem fet el cim?

No! En aquell moment començarà una segona fase que és la definitiva i la qual, és l’objectiu d’aquest projecte solidari. Aquesta fase tindrà diversos moments com ara, el procés d’informació a famílies desnonades i en situació de vulnerabilitat, que serà gestionat per dues entitats socials de la nostra ciutat.

Seguidament serà el procés de selecció del primer grup de famílies amb un protocol, preparat ja a hores d’ara, per la Comissió Social (equip tècnic de voluntaris) que serà l’encarregat d’acompanyar aquesta etapa que donarà com a resultat l’elecció de les 10 primeres famílies beneficiàries de l’ús temporal d’una de les 19 llars socials.

I el moment decisiu serà l’instant en què aquestes primeres famílies s’instal·lin als pisos i comencin a participar activament en el Projecte Llars del Seminari.

Quan serà això? Voldríem que a l’abril poguessin ser cinc famílies i al maig altres cinc. Les altres nou s’aniran incorporant més tard, quan puguem equipar la resta d’habitatges.

Hi ha persones que ens manifesten i amb raó, que no serà fàcil aconseguir allò que pretenem. Però què pretenem? Quin és l’objectiu fonamental que ens ha portat a construir amb esforç 19 habitatges en una ala del Seminari de Lleida? A mi personalment em ve una paraula: ESTIMAR!

Sí, i encarà que pugui sonar una mica desfasat, creiem sincerament que el fonament essencial d’aquest projecte social iniciat pel bisbe Joan Piris, que compta amb la col·laboració generosa de molta gent, és l’amor a les famílies desnonades i en situació de vulnerabilitat.

Un grup, malauradament petit, d’aquestes famílies podran participar i beneficiar-se d’aquesta iniciativa solidària que s’està bastint amb amor, sota les seves concrecions de gratuïtat, participació, desig de millorar la societat fent les coses d’una altra manera, i protesta activa mitjançant la nostra proposta solidària, davant la situació injusta dels desnonaments.

Però estimar aquestes famílies té dues conviccions: CONFIANÇA i SOMNI! Confiem i somniem en les capacitats i forces internes que aquestes famílies tenen per tirar endavant, tot i les situacions duríssimes que estan vivint.

Consegüentment el Projecte Llars del Seminari, al nostre entendre, té i tindrà com a fonament ferm i com a innovadora raó de ser, possibilitar un espai físic (els pisos i els espais comunitaris), i un marc de convivència formatiu i transformador en el qual i amb la participació activa de les mateixes famílies, voluntaris i professionals puguin ajudar-se mútuament a redescobrir, recuperar capacitats i potencialitats personals per sortir-se'n en la vida i esdevenir ciutadans actius i de ple dret de la nostra societat.

Estem a prop però encara no hi hem arribat!
Comptem amb tu!

Carles Sanmartín Sisó
Delegat Diocesà del Projecte Llars del Seminari