Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Centre Delàs) El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha publicat un nou informe, 'Inercia, despilfarro y engaño en el gasto militar. Análisis del presupuesto de Defensa español del año 2015', segons el qual el Govern ha presentat uns pressupostos de defensa per 2015 que suposen un canvi de tendència pel que fa a la despesa militar dels últims anys ja que es produeix un augment del pressupost militar espanyol, que no s’havia donat des del 2008.

A més, continuen menysvalorant algunes partides ocultant la despesa real que serà considerablement superior al final de l’exercici en dues significatives partides del pressupost de Defensa: la destinada als Programes Especials d'Armament (PEAS) i la destinada al cost de les Operacions militars a l'exterior. És també de gran rellevància aquest any l'important augment de la despesa destinada a la R+D militar per nous armaments.

Segons l’informe, el Govern ha tornat a pressupostar la xifra de 6,84 milions per fer front al pagament del pressupost destinat als PEAS, quan en els últims tres anys ha aprovat un crèdit extraordinari que ha suposat augments en la partida de compra d'armament de fins a un 250%. De fet, en 2012 la despesa real va ser d'1.782,77 milions, al 2013 de 879,48, i al 2014 de 883,65 milions. Com afirma en Pere Ortega: “per al proper any 2015, i d'acord amb la programació de pagament dels PEAS del propi Ministeri, s'hauran d'abonar al voltant d'1.000 milions.”

A més, segons l’altre autor de l’informe, en Jordi Calvo “la R+D militar creix en un 43,5%, respecte al 2014, i passa de 506,8 a 727 milions; dels quals 563,9 seran crèdits a les empreses d'armament a zero interès, lligats als esmentats PEAS”. Aquests són concedits des del Ministeri d'Indústria i per tant tampoc sumen com a despesa al pressupost de Defensa.