Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Generalitat de Catalunya) El conseller de Justícia, Germà Gordó, i la presidenta de l’entitat Càritas Catalunya, Carme Borbonès, han signat aquesta setmana un conveni de col·laboració perquè els adults condemnats a treballs en benefici de la comunitat (TBC) i els menors sotmesos a la mesura de prestacions en benefici de la comunitat (PBC) puguin fer-ho als espais propis de Càritas Catalunya, Càritas Diocesana, Càritas Arxiprestals i Càritas Interparroquials i Parroquials de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, desenvolupant diverses activitats pròpies de l’entitat.

L’Acord signat amb Càritas Catalunya significa la incorporació al Programa de treballs en benefici de la comunitat d’una de les entitats socials més emblemàtiques del país, caracteritzada pel seu suport a les persones que pateixen més dificultats en la nostra societat.

L’Acord preveu la creació d’una comissió de seguiment que tindrà per objectiu vetllar pel bon desenvolupament dels programes d’execució de la pena i que estarà formada per professionals designats tant pel Departament com per Càritas. Així, Càritas Catalunya es compromet a designar un professional de referència encarregat del seguiment i execució dels treballs o prestacions en benefici de la comunitat i que es coordinarà amb el tècnic designat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, que farà el seguiment i execució de la mesura.

El tècnic designat per la Direcció General serà l’encarregat d’elaborar el programa individualitzat on es recollirà per escrit el nombre de jornades a realitzar, el nombre d’hores, l’horari, el contingut concret de les activitats, el lloc, la persona responsable de l’entitat i, un cop signat per aquest, el tècnic i el penat, es trametrà al jutjat competent per a la seva aprovació.

Aquest conveni, recull l'esperit d'altres col.laboracions que ambdues institucions han dut a terme en anys anteriors.

Els treballs en benefici de la comunitat com a mesura penal alternativa

La col·laboració que s’estableix amb Càritas s’inscriu en el marc de l’àmplia oferta de places per a l’execució de treballs en benefici de la comunitat que institucions públiques i privades sense ànim de lucre posen a l’abast del Departament de Justícia. Els treballs en benefici de la comunitat són mesures penals alternatives, que tenen com a finalitat la reparació a la comunitat, per part de la persona penada, dels perjudicis causats pel fet delictiu que ha comès, mitjançant la seva col·laboració amb serveis d’utilitat pública i d’interès social. Entre els treballs comunitaris més aplicats, destaquen l’acompanyament a persones grans, suport en menjadors socials, ajuda a discapacitats, neteja d’espais públics i col·laboració en centres cívics, casals o activitats esportives o de lleure.