Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Barcelona“Hi ha el discurs que estem superant la crisi perquè ens basem en indicadors macroeconòmics, que van bé, com ara que el PIB ha crescut, que els tipus d’interès baixen, etc. No obstant, ens oblidem que la renda familiar neta disponible ha disminuït pràcticament un 24%, que la taxa d’atur segueix sent elevada (del 24,4%, segons l’INE, mentre que a Europa és del 10,1%) i que l’atur juvenil és el més alt de la UE (del 21,6% mentre que a l’Estat espanyol és del 55%). Des de Càritas considerem que podrem dir que la crisi haurà desaparegut quan, a més de tots aquests indicadors, les famílies hagin recuperat el poder adquisitiu, quan l’atur se situï en el 8% (i, tot i així, seria un dels més alts de la UE), quan els joves tinguin la possibilitat d’incorporar-se al mercat laboral i quan l’habitatge ja no sigui el bé de luxe en el qual s’havia convertit”. Aquesta és una de les reflexions que Salvador Busquets, nomenat director de Càritas Diocesana de Barcelona el juliol, ha exposat en l’esmorzar ofert aquest matí als mitjans de comunicació.

En aquesta trobada, el nou director també ha afirmat que en aquest punt de la crisi, cal crear “un grup de treball conjunt entre l’administració pública i entitats especialitzades en diferents àmbits per tal d’identificar els errors en els quals hem caigut en el passat i per reflexionar sobre les mesures que cal emprendre perquè no tornem a cometre’ls”.

Salvador Busquets ha parlat de tres àmbits en els quals aquestes reflexions s’haurien de focalitzar: “En les finances, en matèria d’habitatge i en infraestructures”.

Quant a l’habitatge, un dels eixos de l’acció social de l’entitat, el nou director ha recordat que, des que va entrar en funcionament, el Servei de Mediació en Habitatge ha evitat 617 desnonaments. En aquest sentit, Salvador Busquets ha subratllat: “De fet, s’ha parlat molt dels desnonaments patits per persones amb hipoteca, però dins d’aquest drama social, estem vivint una segona onada de casos: els dels desnonaments de persones que estan de lloguer. I és que algunes persones, després de ser desnonades, acaben anant de lloguer, que tampoc poden pagar, amb la qual cosa tornen a ser desnonades”.

L’habitatge, juntament amb la infància i l’ocupació han constituït, en aquests anys de crisi, els altres pilars de l’acció social de Càritas. També han estat clau per a l’entitat la resta de programes i la xarxa territorial on es fa l’acollida i l’acompanyament. Quant a la infància, actuem en aquest àmbit a través dels projectes Paidós i en l’ocupació amb el servei d’acompanyament Feina amb Cor, entre d’altres. En referència a l’ocupació, Salvador Busquets ha dit que “ho estem fiant tot a la recuperació del mercat laboral i no té sentit ja que en aquests moments tenir feina moltes vegades no permet a les famílies disposar dels recursos suficients per fer front a les necessitats bàsiques”.

En aquesta trobada amb els mitjans de comunicació, Salvador Busquets ha volgut posar l’èmfasi en què encara estem lluny d’una recuperació econòmica; a Càritas constatem que, en dades del 2013 i en comparació al 2007, el número de persones ateses és més del doble; que els serveis prestats s’han triplicat, que 72% de les persones que vàrem acompanyar ja havien rebut ajuda en anys anteriors i que el 79% de les persones en edat de treballar ateses per primera vegada està a l’atur. Aquestes idees rubriquen el missatge que Càritas ha vingut articulant en els darrers anys: la pobresa és cada vegada més extensa, intensa, crònica i profunda.

Per tot això, Salvador Busquets advoca perquè s’estableixin polítiques públiques d’ingressos mínims, que garantirien a les persones el bàsic per viure amb dignitat.