Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri CR) És un dels catalans que té més perspectiva per valorar la dinàmica d’un Sínode de Bisbes. El teòleg Salvador Pié va participar com a expert en els dos darrers sínodes convocats pel papa. Des d’aquesta experiència parla de la convocatòria extraordinària d’aquest dies a Roma per tractar sobre la família.

Hi ha petits però significatius canvis en el funcionament d’aquesta assemblea de bisbes per afavorir que els sínodes “donin més fruits”, com vol el papa Francesc. Ja s’ha vist en la fase de preparació. I ara s’haurà de veure també en la manera de treballar i en el document final. Un text que haurà de servir per poder concretar en el segona convocatòria que es farà d’aquí a un any, l'octubre del 2015.

També veu novetats en la manera d’afrontar el debat: “la novetat d’aquest Sínode es que no vol amagar els problemes”. I, encara que no sigui l’únic tema, això és el que permet afrontar aspectes que fins ara estaven aparcats com la comunió als divorciats. “El papa Francesc vol trobar una porta de misericòrdia”. Però aconseguir-ho demana un procés de maduració i un canvi de mentalitats.

Salvador Pié, també remarca l’experiència de coresponsabilitat que es viu en un sínode –“que recorda al Vaticà II”- i la necessitat d’aquests espais de diàleg dins de l’Església. President de la Fundació Blanquerna i professor emèrit de la Universitat Gregoriana, ho explica des de la rectoria de Santa Maria del Mar de Barcelona on actualment és el rector. Precisament, el dissabte 25 hi celebrarà els 50 anys de la seva ordenació sacerdotal.