Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d'Afers Religiosos) Aquest dimarts la Generalitat i el Consell Evangèlic de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per garantir l’assistència religiosa evangèlica als centres hospitalaris inclosos en la xarxa d’internament d’utilització pública de Catalunya. Els destinataris seran les persones malaltes ingressades en centres hospitalaris d’utilització pública que lliurament ho sol·licitin, així com els seus familiars.

L’assistència religiosa la prestaran de forma voluntària agents pastorals designats pel Consell Evangèlic de Catalunya que hagin rebut formació específica en matèria d’assistència religiosa a persones malaltes i que hagin estat degudament autoritzats pels centres públics amb els quals col·laboren. La seva activitat serà de caràcter altruista i no remunerada.

L’Administració es compromet a donar a conèixer aquest conveni als centres sanitaris, mentre que, d’altra banda, el Consell Evangèlic de Catalunya assumeix el compromís de coordinar l’actuació dels agents pastorals, d’assegurar-se que comptin amb la informació adequada per a la realització de les seves tasques i de vetllar perquè respectin el funcionament i les normes dels centres hospitalaris, així com la intimitat de les persones i la confidencialitat de les dades a les quals tinguin accés. 

El document l'han signat la vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, el conseller de Salut, Boi Ruiz, i el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa. La signatura ha comptat també amb la presència Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos.