Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Facultat de Teologia de Catalunya) A partir del Simposi Internacional "El Jesús històric i el Crist de la fe", celebrat a la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) els passats 13 i 14 de maig a Barcelona, teòlegs catòlics i protestants que hi van participar van coincidir a dir que es visualitza un canvi que s’està produint en els estudis bíblics: decididament, una lectura dels evangelis de la qual sigui absent la pregunta històrica, ja no és actual.

Segons el degà de la FTC, Armand Puig, “ha passat l’època en què es proposava un tall net, i de vegades fins i tot una oposició, entre el Jesús que va viure a Galilea i Judea en el segle primer i Jesús ressuscitat aclamat com a Senyor de morts i de vius”. D’altra banda, tampoc no es pot concebre una aproximació purament històrica als evangelis, perquè aleshores en queda evacuada la dimensió teològica, afirmen els teòlegs en les conclusions del Simposi. El professor Daniel Marguerat (Laussanne, Suïssa) ho va expressar amb una frase ben significativa: “Els evangelis són una biografia teològica". Aquesta és, segons els experts, una definició molt convenient per entendre quina classe de text són els evangelis que es consideren canònics.

“L’exegesi actual, començant per l’alemanya, ha abandonat el programa de Bultmann i la seva proposta desmitologitzadora –assegura Armand Puig-. La resurrecció de Jesús ja no és vista com una manera de dir segons la qual Jesús ara viu per sempre prop de Déu. És veritat que Jesús viu per sempre prop de Déu, però és també una veritat històrica present en els textos que les dones que van anar al sepulcre no van trobar efectivament el cos de Jesús”. El degà de la FTC precisa: "El cos de Jesús no era allà i, per tant, no pot ser trobat. Hi ha el testimoni d’unes quantes dones, ben fràgils, que ha de ser acceptat precisament perquè és tan fràgil. La pregunta és, doncs: què va passar?". “La resposta –continua Puig- és que Jesús va ser vist pels seus deixebles ressuscitat, i la seva resurrecció va ser interpretada des de l’únic punt de vista possible davant un fet tan clamorós: Déu l’havia ressuscitat. La realitat de la resurrecció no pot ser negada com si es tractés d’un relat sense fonament en la història. Ara bé, la resurrecció és un esdeveniment límit que es troba entre el cel i la terra, que pressuposa la creu i alhora que explica l'exaltació de Jesús per damunt de tot”.

El professor Larry Hurtado (Edinburg, Regne Unit) va precisar en la seva intervenció al Simposi que “l’adoració de Jesús ja comença en els primers anys de cristianisme”. Per aquesta raó, segons el professor Gerd Theissen (Heidelberg, Alemanya), “estem entrant en la Quarta recerca del Jesús històric, en la qual la història i la teologia deixaran d’estar enfrontades, sinó que en serà feta la síntesi”. És probable que les bases per a superar Reimarus comencin a deliniar-se en la recerca exegètica i històrica actual. Així ho va provar, en base a un panorama d’història de la filosofia alemanya del segle XVIII, el professor Francesc Torralba (FTC).

“La cristologia implícita”, van afirmar alhora el professor Jörg Frey (Munic, Alemanya) i Agustí Borrell (FTC), “posa de manifest que Jesús posseeix una autoritat diversa i arrelada en la seva relació particular amb Déu”. “Jesús posa en Déu tota la seva confiança”, va subratllar Gerd Theissen, i, va afegir Jörg Frey, “Jesús viu la seva missió sabent que Déu actua mitjançant les seves obres. No és, doncs, tan sols un profeta que fa les coses que Déu li concedeix de fer, sinó un portador del perdó i de la salvació”. La persona terrenal i històrica de Jesús es relaciona, doncs, "amb un sol Déu i la seva obra salvífica". Aquesta obra es manifesta "en la mort i la resurrecció de Jesús, la lectura de les Escriptures i l’experiència de l’Esperit". El professor Salvador Pié-Ninot (FTC) va cloure el Simposi subratllant, amb dotze tesis, les conseqüències teològiques del plantejament exegètic. “El Jesús de la història i el Crist de la fe s’interseccionen mútuament i constantment. El qui vulgui entrar en el misteri cristià haurà d’ocupar-se de l’un i de l’altre. Creiem en Jesús, que és el Crist. Creiem en Jesucrist”, va afirmar el Salvador Pié-Ninot.

El Simposi Internacional "El Jesús històric i el Crist de la fe", organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya, es va celebrar els dies 13 i 14 de maig a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, i hi van participar els teòlegs protestants Daniel Marguerat (reformat), Jörg Frey (luterà), Larry Hurtado (presbiterà) i Gerd Theissen (luterà), i els catòlics Francesc Torralba, Agustí Borrell, Salvador Pié-Ninot i Armand Puig. La cloenda del Simposi va anar a càrrec del bisbe auxiliar emèrit de Barcelona Pere Tena.