Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El bisbat de Lleida organitza aquest dilluns un acte a la Universitat de Lleida centrat en els concilis de la Tarraconense. L’acte serà un homenatge a la tradició conciliar viscuda a Lleida, valorant el passat, el present i el futur. També reivindica el treball conjunt i col·legial que representen les reunions episcopals en concili, una tradició eclesial que es remunta als principis de la història de l’Església. L’acte comptarà amb intervencions del bisbe de Lleida i del rector de la Universitat, en altres, i es commemorarà el 15 aniversari del Concili Provincial Tarraconense de 1995.

El motiu principal de l’acte és la presentació del llibre Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l’edat mitjana (546-1460). Aquest estudi de Roser Sabanés, fiscal del bisbat, repassa els dotze concilis de la Tarraconense que es van realitzar a Lleida durant l’edat mitjana, un nombre significatiu tot i no ser la capital de la província eclesiàstica. L’estudi recull què representaven els concilis per l’Església però també la seva repercussió social. Aquest volum serà presentat pel jurista Joan Josep Lòpez Burniol i per Josep Maria Sans Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Per commemorar el quinzè aniversari del Concili Provincial de 1995 intervindrà l’actual rector de la Universitat de Lleida. Joan Viñas va participar a les sessions del concili representant de la pastoral de la salut de Catalunya.

Finalment, intervindrà el bisbe de Lleida, Joan Piris, per recollir totes aquestes aportacions i plantejar com s’ha de treballar en el futur per l’aplicació del concili del 1995 entre les parròquies i els més de cent col·lectius que avui són actius al bisbat. Aquest plantejament parteix de la carta pastoral que va publicar Piris a principis de curs, “Entre tots i per al bé de tothom” i coincideix amb l’inici de la segona etapa de reflexió sobre la pastoral de la diòcesis.

Al final de l’acte de dilluns es repartirà als assistents una edició resumida de l’estudi sobre els concilis a Lleida. L’acte està organitzat per la Fundació Noguera -editora de l’estudi- l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida, la Universitat de Lleida, i la Delegació de Pastoral Universitària. El coordinador de l’acte és el vicari general Ramon Prat.