Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Escola Pia) 'Revista mensual órgano de la Academia Calasancia de las Escuelas Pías'. Aquest era el subtítol del primer número de La Academia Calasancia, que publicava el primer número el 7 de novembre de 1891. La revista, editada des de l’Escola Pia entre 1891 i 1931, ja es pot consultar per internet al repositori digital ARCA. L’Arxiu Provincial va iniciar aquest projecte amb la intenció de difondre alguns dels seus fons d’accés lliure a tota la comunitat. Es va signar un conveni amb la Biblioteca de Catalunya que ens permetia entrar a la plataforma Memòria Digital de Catalunya, un projecte difusor del patrimoni cultural català d’abast global.

La Academia Calasancia fou una entitat cultural fundada el 1888 pel pare Eduard Llanas i un grup d’antics alumnes amb la intenció de realitzar activitats relacionades amb la vida cultural, acadèmica i religiosa en l’entorn de l’Escola Pia i a Barcelona en general. Els seus membres no foren únicament antics alumnes sinó que fou una entitat oberta a tothom interessat en la cultura. El professor i historiador Cosme Parpal, que fou successor en la direcció del pare Llanas i qui més temps la dirigí, no havia tingut cap relació acadèmica amb l’Escola Pia.  

A partir de 1891 es va iniciar la publicació d’una revista que tingué la intenció de formar joves universitaris en l’art de la redacció d’articles amb esperit difusor dels principis cristians i especialment calassancis, però oberts als camps literaris, musicals i artístics, històrics i també científics. El castellà predominava en els inicis encara que hi apareixien sovint alguns articles i poesies en català. A partir dels anys 20 el català hi va va tenir força més presència tots els camps temàtics.

La revista va tenir una llarga durada, 840 números al llarg de 40 anys, des de 1891 a 1931. Va tenir la seva seu i administració a l’Escola Pia Sant Antoni fins l’any 1909, després va passar al Passeig de Gràcia, 7 i finalment a partir de 1915 es va establir al carrer Diputació, 277. El 1947 es va voler reviscolar la revista com a butlletí d’antics alumnes de Nostra Senyora, sortint 17 números de desembre de 1948 a gener 1949.