Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Obra Social "la Caixa”) El Pla Estratègic de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 2016-2019 preveu un augment gradual del pressupost de l’Obra Social, a raó de deu milions d’euros anuals, fins a arribar als 530 milions d’euros el 2019. El 2016, l’Obra Social ”la Caixa” té un pressupost de 500 milions d’euros, la mateixa quantitat que en els vuit exercicis precedents.

El nou Pla Estratègic 2016-2019 preveu concentrar l’acció de l’entitat a l’entorn de tres grans eixos estratègics: àmbit social, recerca, i educació i cultura.

L’entitat mantindrà el focus en els programes socials amb vocació transformadora, prioritzant línies d’actuació que cobreixin les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables i promoguin la igualtat d’oportunitats. Aquests projectes concentraran el 60 % del pressupost.

La lluita contra la pobresa infantil i el foment de l’ocupació seran les dues línies d’actuació prioritàries en l’àmbit social. Aquestes es concreten en el desenvolupament de dos programes plenament consolidats i amb un impacte transformador contrastat: CaixaProinfància, dirigit a l’atenció a famílies amb infants en risc o situació d’exclusió, i Incorpora, centrat a promoure la contractació de col·lectius vulnerables. Tots dos projectes es reforçaran en els pròxims anys.

L’acció social de l’entitat també es focalitzarà a facilitar l’accés a l’habitatge, fomentar l’envelliment actiu i saludable i l’atenció a persones amb malalties avançades, i impulsar la interculturalitat i la convivència ciutadana.

Aposta per la recerca

Una altra de les novetats que inclou el Pla Estratègic 2016-2019 és la decidida aposta per la recerca, a través tant de la formació com del suport a projectes d’excel·lència. Amb aquest objectiu, l’Obra Social preveu triplicar el pressupost dedicat als programes de recerca, fins a arribar als 95,4 milions d’euros el 2019.

Durant els pròxims quatre anys, l’Obra Social ”la Caixa” també es proposa refermar el bagatge i el reconeixement aconseguit en divulgació cultural i científica. A aquesta àrea es destinarà el 20 % del pressupost el 2019, amb l’objectiu fonamental de mantenir els nivells d’excel·lència assolits.

Durant el 2015, l’oferta cultural, científica i educativa de l’Obra Social ”la Caixa” a tot Espanya va rebre 5 milions de visitants, cosa que significa un augment d’un 7,1 % amb relació a l’any anterior. Així mateix, el nou pla estratègic es proposa posar a disposició d’escoles i professors recursos destinats a la formació per competències i a la promoció d’una educació innovadora.

En aquest àmbit, més de 2,3 milions d’alumnes i professors de 8.800 centres escolars de tot Espanya van participar en les propostes educatives del programa eduCaixa.

Prop de deu milions de beneficiaris el 2015

Amb un pressupost de 500 milions d’euros, l’Obra Social ”la Caixa” va arribar a 9,9 milions de persones l’any passat, a través de 46.209 iniciatives impulsades per l’entitat.

El 2015, CaixaProinfància ha atès més de 61.400 infants i les seves famílies a les principals ciutats espanyoles. Els bons resultats obtinguts pel programa van motivar que l’any passat s’implantés a nous municipis. I es continuarà ampliant el 2016 amb l’objectiu de garantir el benestar dels infants amb menys oportunitats i d’obrir-los d’aquesta manera la porta a un futur millor.

Incorpora, d’altra banda, ha aconseguit crear 23.626 llocs de treball per a col·lectius desafavorits en l’últim any, davant dels 18.405 del 2014. Aquest augment se sustenta en la col·laboració de més de 8.700 empreses de tot Espanya. Un cop consolidats els Punts de Formació Incorpora, el projecte impulsarà aquest any els Punts d’Autoocupació per promoure l’emprenedoria entre persones en risc o situació d’exclusió.

El 2015, el Programa de Gent Gran de l’Obra Social ha celebrat el seu centenari. Fent patent el vincle històric entre l’entitat i aquest col·lectiu, al llarg de l’exercici passat van participar en aquesta iniciativa 803.000 persones en més de 16.200 propostes socials, culturals, de salut i tecnològiques, dirigides al foment de l’envelliment actiu, la participació social i el respecte i la dignitat de les persones grans.

A través de diferents iniciatives (Habitatge Assequible, Lloguer Solidari, Lloguer Social i el Fons Social d’Habitatge), el Grup ”la Caixa” ja té més de 33.000 pisos. Aquest habitatges, amb rendes mensuals a partir de 85 euros, estan repartides per tot Espanya i a disposició de les persones amb menys recursos.

En l’àmbit hospitalari, l’Obra Social desenvolupa el seu programa d’atenció a persones amb malalties avançades en 109 centres hospitalaris i 126 àrees d’atenció domiciliària. En total, 18.046 pacients han rebut suport psicosocial el 2015, dins d’un programa que també inclou el suport als familiars (més de 24.000) i l’atenció al dol.

També el foment decidit de l’avenç científic s’ha intensificat en el darrer exercici amb l’impuls de projectes centrats en la recerca de l’Alzheimer, el Parkinson, les malalties neurodegeneratives, el càncer, la sida o les afeccions cardiovasculars. En aquesta línia, cinc anys després del seu naixement, l’Institut de Salut Global (ISGlobal) s’ha consolidat com un dels centres de referència en salut global a Europa, i té un paper clau en la lluita contra la malària.