Pestanyes primàries

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Eloi Aran. CR) El que proposem per aquests dies del tridu pasqual és poder atansar-nos als misteris que celebra el cristianisme acompanyats per diverses obres d'art localitzades a Catalunya, tot intentant arribar a "admirar la seva santedat", tal com proposava sant Bernat. Per aquesta finalitat es presenten tres obres per cada dia, de diferents èpoques i localitzacions, que ens ajuden a tornar a fer present alguna de les escenes de la setmana santa. Cadascuna d'aquestes obres es descriu molt breument, la intenció principal no és la fruïció artística, per tal de donar peu a uns punts de meditació personal. 

Podeu consultar tambe la llista d'obres del Dijous Sant i Divendres Sant

La resurrecció

Descripció: "Resurrectio" és una obra del pintor mural Josep Minguell a l'església de Santa Maria de l'Alba, Tàrrega, realitzada durant el 2004-2005. El conjunt pictòric de l'església ha estat nomenat també "la capella sixtina catalana". Segons el web de l'autor: "El mur vertical tracta el tema de la Resurrecció, construint l’escena a partir de la força simbòlica dels elements que la formen i representant el moment de la descoberta del sepulcre buit. La llum del sepulcre buit transcendeix cap a un paisatge de primavera, moment del renaixement de la natura. La gran llosa del sepulcre tombada a terra i el sudari són senyals de la Resurrecció. Els guàrdies de l’entrada del sepulcre, com a espectadors desconcertats, són figures que han estat constantment representats en la tradició pictòrica . Al peu del mur, una olivera fa al·lusió a l’hort de Getsemaní. El mur es complementa en la seva part superior amb una volta on s’interpreten dos figures bíbliques associades a la mort i la resurrecció: Jonàs i el monstre marí , els cavalls de foc d’Elíes." (més info)

Meditació: La resurrecció del crucificat no és un tema de més a més en el cristianisme, més aviat és "el tema". Sense ella, la Bona Nova de Jesús podria ser un missatge o una ideologia entre d'altres. La resurrecció ens porta la Paraula definitiva, escatològica, de Déu a la humanitat. El Déu de la Vida es manifesta i triomfa més enllà de la limitació i la comunicació de la mort humanes. El joc de llums i ombres del mural ens poden ajudar a situar-nos en l'escena que, tot i ser històrica, remet a un fet meta-històric, més enllà de les nostres expectatives, és a dir, ens obre al sentit profund de l'esperança.

Jesús ressuscitat s'apareix a Maria

Descripció: Es tracta d'un fragment del retaule del Sant Esperit, situat a la Seu de Manresa. És una obra del pintor Pere Serra, vers el 1394. A la Bíblia no apareix la Mare de Déu com la primera en veure el ressuscitat, però a partir d'un text de Sant Ambròs de Milà s'incorpora a la tradició de l'església medieval. (més info)

Meditació: Davant d'aquest retaule pregà sant Ignasi de Loiola, per això apareix una meditació específica de l'aparició del Ressuscitat a Maria a la quarta setmana dels Exercicis Espirituals (EE.EE. 219). Unim-nos a tots els que al llarg de la història han pregat amb aquesta escena i demanem, amb ells, sentir la mateixa joia i alegria que deuria tenir Maria per la bona nova pasqual. Ens pot ajudar escoltar la cançó del grup ARASS "Sóc amb tu".

Els deixebles de Emaús

Descripció: Obra del "pintor de la teologia de l'alliberament", Máximo Cerezo Barredo, que trobem al temple parroquial de sant Antoni Maria Claret, al barri de Balàfia de Lleida. Fa tres metres d'ample per tres d'alçada i presideix el presbiteri. La seva relació amb el bisbe Pere Casaldàliga ha donat lloc a diverses obres murals a la Catedral de la Prelatura de São Félix do Araguaia. (més info)

Meditació: El retaule té forma de creu, incorporant la imatge al símbol cristià. A les parts laterals apareixen un home i una dona a banda i banda, reservant la part central al Crist, que parteix el pa. A sota, un calze de vi i un llibre obert, les Escriptures, amb la citació "El reconegueren al partir el pa". Aquesta obra ens porta a reconèixer el Ressuscitat en les escriptures, el sagrament eucarístic, la comunitat i la donació d'un mateix. Una invitació a passar de la dispersió i pessimisme individualista a la trobada i la joia de Pasqua. Per altra banda, la referència llatinoamericana i a la teologia de l'alliberament ens menen a dur la bona nova pasqual a tots els crucificats de la història.