Dia:  Dissabte, 1 de juny
Hora:  de 10:30 a 14:00
Lloc:  Seminari de La Seu d'Urgell. La Seu d'Urgell
Seminari de La Seu d'Urgell
Carrer del Bisbe Benlloch, 7, 25700 , La Seu d'Urgell
Trobada

XI Trobada d'animadors de la Litúrgia a La Seu d'Urgell

Des de la delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d’Urgell us convidem a tots els animadors de la litúrgia a participar a una de les dues Trobades de Formació que us oferim.

Aquest any, per a poder facilitar l’assistència al màxim nombre de persones, a aquest tipus de Trobades, us oferim la mateixa Trobada a dos poblacions del Bisbat: una a La Seu d’Urgell i l’altra a Balaguer.

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?
A tots aquells que feu algun servei relacionat amb la Litúrgia a les vostres Parròquies, Santuaris, Comunitats Religioses:

 A qui dirigeix les celebracions dominicals en absència de prevere
 A qui anima o dirigeix els cants
 A qui toca l’orgue o algun altre instrument
 A qui canta el Salm
 A qui fa de lector
 A qui fa de monitor
 A qui dóna la comunió
 A qui fa d’acòlit
 A qui te cura de la sagristia
 A qui te cura de la neteja
 A qui te cura de les flors...
 Al campaner