Dia:  Dimarts, 6 d'octubre fins dimarts, 18 de maig
Hora:  de 19:00
Hora:  a 20:15
Lloc:  Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR. Barcelona
Organitza:  Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR
Telèfon:  93 410 77 07
Preu:  155.00€
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR
Carrer de Rocafort, 234 baixos (Jardins Montserrat) , 08029, Barcelona
Curs

Versos sobre la perfecció de la saviesa, amb Marià Corbí, Marta Granés i Montse Cucarull

VERSOS SOBRE LA PERFECCIÓ DE LA SAVIESA: RATNAGUNA-SAMCAYAGÂTHÂ SUTRA

Aquest text del budisme Mahayana planteja de manera concisa, en 302 versos o línies, la seva perspectiva sobre què és la qualitat humana profunda i com es cultiva. Té l’interès que d’ell es poden treure aclariments aptes per a la societat vint segles després de la seva aparició i situada a 7.500km de distància.

El text es pot descarregar a:
www.librosbudistas.com/descargas/P8M.pdf

Horari: 16 dimarts, quinzenalment, de 19:00 a 20:15 h.
Aportació: 155 € (fraccionable)