Dia:  Divendres, 19 d'abril
Hora:  a les 15:00
Lloc:  Catedral de Barcelona. Barcelona
Catedral de Barcelona
Pla de la Seu, s/n, 08002 , Barcelona
Pregària

El Sant Crist de Lepant i el Sermó de les set paraules

El Sant Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona es troba a la capella del Santíssim, just damunt del sepulcre de Sant Oleguer. Té una pàtina que el fa ennegrir.

Existeix una llegenda que diu que aquest Sant Crist estigué present a la batalla de Lepant de l’any 1571, precisament a la nau capitana de Joan d’Àustria, germanastre de Felip II. Aquesta fou una batalla decisiva. I gràcies a ella els turcs no pogueren avançar cap a Europa. Romangueren a les portes del continent cristià, i per això el papa Sant Pius V establí la festa del Roser el 8 d’octubre.

Cada Divendres Sant, a les tres en punt de a tarda, el Cos de Portants del Sant Crist de Lepant treuen de la Catedral el Sant Crist perquè aquest sigui venerat pels fidels. Just en aquest moment un canonge pronuncia el Sermó de les Set Paraules. Les Set Paraules foren les set últimes frases que Jesús de Natzaret pronuncià durant la seva crucifixió, abans de morir, tal com recullen els Evangelis. Paraules que han impressionat a artistes de totes les èpoques, músics, artistes plàstics, paraules que han donat un gènere, el sermó de les set paraules: Pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. (Lluc, 23:34); T'ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís. (Lluc, 23:43); Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare. (Joan, 19: 26-27); Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat? (Mateu, 27: 46 i Marc, 15: 34); Tinc set (Joan, 19: 28); Tot s'ha complert. (Joan, 19: 30); Pare, confio el meu alè a les teves mans. (Lluc, 23: 46)