Vés al contingut
Data de l'esdeveniment
Nom del lloc
Parròquia de Santa Maria del Remei
Adreça (carrer i número)
Plaça de la Concòrdia, 1
Municipi
Barcelona
Nom de l'entitat organitzadora
E-cristians
Diòcesi on es realitza l'esdeveniment
Temàtica

El remei és la concòrdia

Lectures i cants corals al servei de la concòrdia

Les democràcies per funcionar necessiten allò que els antics grecs anomenaven amistat civil i que en termes actuals es pot traduir per concòrdia. Ella és la base de la democràcia representativa, i condició perquè les institucions puguin complir amb els seus fins. Perquè la democràcia no és en primer terme el predomini absolut de la majoria sobre la minoria, sinó la capacitat de dialogar, transaccionar i acordar. Quan això falta, la política es transforma en conflicte. La base d’aquest diàleg és la concòrdia, que neix d’una doble constatació, la dels diferents punts de vista, i la consideració mútua entre aquells que tenint punts de vista enfrontats comparteixen  una estima mútua nascuda, no de la identitat en les solucions, sinó de la voluntat d’uns i d’altres de servir al bé comú.

 Tots els països democràtics necessiten concòrdia, i el nostre en les circumstàncies actuals ho necessita d’una manera més intensa. Tots hem de contribuir-hi. Per això et cridem a participar.

Imatge eliminada.