Dia:  Dissabte, 2 de juny
Hora:  de 20:00 a 21:00
Lloc:  Parròquia de Santa Maria del Remei. Barcelona
Organitza:  E-cristians
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Parròquia de Santa Maria del Remei
Plaça de la Concòrdia, 1, 08014, Barcelona
Recital

El remei és la concòrdia

Lectures i cants corals al servei de la concòrdia

Les democràcies per funcionar necessiten allò que els antics grecs anomenaven amistat civil i que en termes actuals es pot traduir per concòrdia. Ella és la base de la democràcia representativa, i condició perquè les institucions puguin complir amb els seus fins. Perquè la democràcia no és en primer terme el predomini absolut de la majoria sobre la minoria, sinó la capacitat de dialogar, transaccionar i acordar. Quan això falta, la política es transforma en conflicte. La base d’aquest diàleg és la concòrdia, que neix d’una doble constatació, la dels diferents punts de vista, i la consideració mútua entre aquells que tenint punts de vista enfrontats comparteixen  una estima mútua nascuda, no de la identitat en les solucions, sinó de la voluntat d’uns i d’altres de servir al bé comú.

 Tots els països democràtics necessiten concòrdia, i el nostre en les circumstàncies actuals ho necessita d’una manera més intensa. Tots hem de contribuir-hi. Per això et cridem a participar.

Tarjetó Concòrdia_Acte 2 juny