Vés al contingut
Víctor Gregorio
Data de l'esdeveniment
Nom del lloc
Parròquia Corpus Christi
Adreça (carrer i número)
Carrer de Bailén, 175
Municipi
Barcelona
Nom de l'entitat organitzadora
Renovació Carismàtica Catòlica (RCCE-CAT)
Diòcesi on es realitza l'esdeveniment

Recés d'Advent de la Renovació Carismàtica Catòlica

«Desvet-lleu-vos, caminem a la llum del Senyor» (Rm 13,11)

Predicat per Víctor Gregorio.

Amb lloança, Eucaristia, Exposició del Santíssim, Sagrament i Formació.