Dia:  Divendres, 20 de setembre
Hora:  de 21:30 a 22:30
Lloc:  Prioral de Sant Pere. Reus
Organitza:  Orfeó Reusenc
Prioral de Sant Pere
Plaça de Sant Pere, 43201 , Reus
Concert

“Misericòrdia, de Reus al Cel”.

"Prop de la festa de la Mare de Déu de Misericòrdia (25 de setembre), el dia 20 de setembre, torna, a la Prioral de Sant Pere, “MISERICÒRDIA, de Reus al Cel”, dos anys després d'haver-se estrenat.

Les bases estructurals de l’Orfeó Reusenc (entitat cultural de la ciutat fundada el 1918), com  el cant, la música, la dansa i el teatre s’interrelacionen amb un respecte acurat al que ens arriba per l’experiència dels reusencs i de les reusenques, transmesa de pares a fills (Sal 78, 3-5) i que es concreta  en l'Aparició de la Mare de Déu de Misericòrdia a la humil pastora, Isabel Besora (Cal llegir poc a poc els Goigs a la Mare de Déu de Misericòrdia / Lletra d’origen: Josep Pont Dalmau. Revisada i posada al dia per Antoni Correig Massó. Música: Josep M Cogul Monné. Revisada per Josep Fusté Ferré).

L’obra pensada per ser representada a la Prioral, ho concreta amb elements propis d’aquesta església, com quan es refereix a l’Apòstol Sant Pere, Patró de la Ciutat.

Ens endinsarà a través de la història en el sentit d’aquesta experiència, avui i aquí, donant vida a la història i recrear-la amb detalls que mostren amb molt de sentit el referent que és la Mare de Déu de Misericòrdia com a símbol per a la Ciutat"

Més informació: http://www.orfeoreusenc.cat/misericordia-de-reus-al-cel/