Vés al contingut
Data de l'esdeveniment
Nom del lloc
Prioral de Sant Pere
Adreça (carrer i número)
Plaça de Sant Pere
Municipi
Reus
Nom de l'entitat organitzadora
Orfeó Reusenc
Diòcesi on es realitza l'esdeveniment
Temàtica

“Misericòrdia, de Reus al Cel”.

"Prop de la festa de la Mare de Déu de Misericòrdia (25 de setembre), el dia 20 de setembre, torna, a la Prioral de Sant Pere, “MISERICÒRDIA, de Reus al Cel”, dos anys després d'haver-se estrenat.

Les bases estructurals de l’Orfeó Reusenc (entitat cultural de la ciutat fundada el 1918), com  el cant, la música, la dansa i el teatre s’interrelacionen amb un respecte acurat al que ens arriba per l’experiència dels reusencs i de les reusenques, transmesa de pares a fills (Sal 78, 3-5) i que es concreta  en l'Aparició de la Mare de Déu de Misericòrdia a la humil pastora, Isabel Besora (Cal llegir poc a poc els Goigs a la Mare de Déu de Misericòrdia / Lletra d’origen: Josep Pont Dalmau. Revisada i posada al dia per Antoni Correig Massó. Música: Josep M Cogul Monné. Revisada per Josep Fusté Ferré).

L’obra pensada per ser representada a la Prioral, ho concreta amb elements propis d’aquesta església, com quan es refereix a l’Apòstol Sant Pere, Patró de la Ciutat.

Ens endinsarà a través de la història en el sentit d’aquesta experiència, avui i aquí, donant vida a la història i recrear-la amb detalls que mostren amb molt de sentit el referent que és la Mare de Déu de Misericòrdia com a símbol per a la Ciutat"

Més informació: http://www.orfeoreusenc.cat/misericordia-de-reus-al-cel/