Dia:  Dilluns, 16 de abril
Hora:  a les 18:00
Lloc:  Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona. Barcelona
Organitza:  Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona
Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona
Carrer de la Diputació, 231, 08007, Barcelona
Exposició

Història moral de Catalunya

Inserció