Dia:  Dilluns, 15 fins diumenge, 21 de juliol
Hora:  de 12:30
Hora:  a 16:00
Lloc:  Montserrat
Preu:  330.00€
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Monestir de Montserrat , 08199, Montserrat
Exercicis espirituals/ Recés

Exercicis Espirituals a Montserrat

"Què et sembla... tornem a casa?", a càrrec de la Gna. Conxita Gómez, monja de Sant Benet de Montserrat

Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2019

Forma d’inscripció:

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC

  • a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç
  • b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),
  • c. per telèfon (93 302 43 67)
  • o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 09,30h a 13,30h. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, correu electrònic i telèfon de contacte.

Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places

2. Segon pas: confirmació de la plaça. Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places disponibles, podrà passar-se al tercer pas.

3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 (Montserrat, 15-21 juliol) o EE2 Montserrat, 5-11 agost)

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions.