Vés al contingut
Facultat de Geografia i Història
Data de l'esdeveniment
Nom del lloc
Universitat de Barcelona - Facultat de Geografia i Història
Adreça (carrer i número)
Carrer Montalegre, 6
Municipi
Barcelona
Nom de l'entitat organitzadora
Universitat de Barcelona | Facultat de Geografia i Història
Diòcesi on es realitza l'esdeveniment
Temàtica

Espais d’espiritualitat. Paisatges i xarxes religioses a la Mediterrània medieval i moderna

Curs d’Estiu: Estudis Mediterranis, segles XIII-XVIII, del 17 al 21 de juny

El curs Espais d'espiritualitat. Paisatges i xarxes religioses a la Mediterrània medieval i moderna s'adreça a estudiants de grau, màster i doctorat per abordar la construcció dels paisatges espirituals i les xarxes religioses als segles medievals i moderns, amb una mirada atenta al període que va del segle XIII al XVIII, encara que també s'estudiaran casos de més llarga durada. La Mediterrània d'època medieval i moderna va ser un espai de construcció d'experiències compartides de vida religiosa, amb un impacte al territori i les seves societats, així com diferents formes de recepció, transformació i desenvolupament de l'espiritualitat. A més de l’anàlisi de l’univers cristià i les seves principals formes de manifestació, dirigirem també la mirada al llegat del judaisme i l'Islam. El curs tractarà aquestes qüestions a partir de sessions lectives, amb presentació d'estudis de cas, articulades al voltant de quatre eixos temàtics: els paisatges espirituals, l'articulació de les institucions religioses, les xarxes d'espiritualitat i el patrimoni monàstic a nivell arqueològic, documental i bibliòfil. Es completarà la formació presencial amb una sortida de camp.

Coordinació i contacte: Ida Mauro (idamauro@ub.edu), Maria Soler (mariasoler@ub.edu), Salvatore Marino (salvatore.marino@ub.edu) i Diego Sola (diegosola@ub.edu)

Inscripcions al curs d’estiu, a través d’aquest formulari

PROGRAMA

Dilluns 17 de juny

Espai de totes les sessions de dilluns a dijous: Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història

 • 08:30 Obertura de l’Aula Magna, recepció i arribada
 • 09:00 Acte de benvinguda
 • 09:30 Ponència inaugural Blanca Garí (Universitat de Barcelona): Mirar por la ventana. Transitando los paisajes espirituales de la Edad Media y Moderna
 • 10:30 Pausa
 • 11:00 – 13:30 Sessió 1: Paisatges espirituals. Modera: Joan-Lluís Palos (UB) Facultat de Geografia i Història Secció d’Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica
 • 11:00 Xavier Costa Badia (Universitat de Barcelona): El monacato de los condados catalanes medievales y su impacto en el paisaje: metodología y posibilidades de estudio
 • 11:45 Gemma Colesanti (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - CNR): Paisajes monásticos en el sur de Italia: la red de monasterios en la trama urbana de Nápoles (siglos XII-XVI)
 • 12:30 Maria Garganté (Universitat Autònoma de Barcelona): La creación de un "paisaje barroco" a través de las topografías marianas

Dimarts 18 de juny

09:00 – 11:00 Sessió 2: Formes d’organització religiosa. Modera: Ida Mauro (UB)

 • 09:00 Paolo Evangelisti (Grup de Recerca en Estudis Medievals, Universitat de Lleida): Observancias franciscanas. Caracteres y lugares de un polimorfismo incompresible (1390 - 1517)
 • 10:00 Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid): El cargo de los procuradores jesuitas enviados a Roma: organización, mediación e impacto en la historia de la cultura material, religiosa y artística del mundo ibérico

11:00 Pausa

11:30 – 13:30 Sessió 3: Panels de presentació de tesis doctorals

 • Taula I Modera: Diego Sola (UB)
 • Bet Mallofré (Universitat de Barcelona): Les comandes hospitaleres a la Corona d'Aragó: ubicació, estudi espacial i xarxes de relació (segles XII-XIV)
 • Renato Cameli (Universitat de Barcelona i Università degli Studi di Milano): Una reforma sanitaria laica que nace religiosa. La fundación del Hospital de S. Maria del Gesù en 1456 Araceli Coll (Universitat de Barcelona): La comunitat femenina del monestir santjoanista d’Alguaire a la baixa edat mitjana
 • Taula II Modera: Salvatore Marino (UB)
 • Begoña Pons (Universitat de Barcelona): Pràctiques performatives i devocionals de l'orde de Sant Jaume de Barcelona: La comunitat femenina del Monestir de Jonqueres. Origen, continuïtats i canvis (Ss. XIII - XVI)
 • Adelaide Maresca (Universitat de Barcelona): El espacio de la mujer en la cartuja. Concepto y ejemplos de la Chiesa y la Forestería delle donne en Italia y España en época moderna (s. XVI – XIX)
 • Martí Roca (Universitat de Barcelona): L'Església a Catalunya i Felip V (1700-1746) Facultat de Geografia i Història Secció d’Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica

Dimecres 19 de juny

09:00 – 13:30 Sessió 4: Patrimonis religiosos Modera: María Dolores López (UB)

 • 09:00 Antonino Tranchina (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna): «Symbols of the Passion»: Sicily, “Outremer” and the Circulation of Sacred Imagery in the Mediterranean
 • 10:00 Stefano Bertocci i Federico Cioli (Università degli Studi di Firenze): La digitalizzazione del patrimonio culturale. Metodologie integrate per la documentazione e la valorizzazione dei paesaggi francescani
 • 11:00 Pausa Modera: Mariela Fargas (UB)
 • 11:30 Araceli Rosillo (Arxiu dels Franciscans de Catalunya): El patrimonio franciscano: el ejemplo del Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya
 • 12:30 Pedro Rueda (Universitat de Barcelona): Las bibliotecas y textos de los jesuitas: estrategias editoriales, compras de libros y formación de colecciones

Dijous 20 de juny

09:00 – 13:30 Sessió 5: Xarxes d’espiritualitat. Modera: Rosa Lluch (UB)

 • 09:00 Delfi Nieto (Queen Mary University of London): Historia de una ausencia: Datos, redes sociales y nuevas metodologías al servicio del estudio de colectivos infrarrepresentados
 • 10:00 Sarah Ifft Decker (Rhodes College): Jewish Women in Medieval Mediterranean Religious Networks
 • 11:00 Pausa Modera: Mireia Comas (UB)
 • 11:30 Mercè Gras (Biblioteca dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears): Cartas desde la celda. Normas, temas y transgresiones en la escritura femenina conventual
 • 12:30 Sinem Erylmaz (Universitat Autònoma de Barcelona): Redes de conocimiento y redes de espiritualidad en el Mediterráneo oriental en la época moderna: ¿rivalidad o colaboración?

Divendres 21 de juny

 • 08:30 Sortida de Pl. Universitat (visita a Poblet i Santes Creus) [només alumnat BIP]
 • 16:30 Visita comentada al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Barcelona) [activitat oberta a oients]