Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Afers Religiosos) La diversitat religiosa a Catalunya, tant els conceptes com criteris d’aplicació, centra l’oferta formativa bàsica de la Direcció General d’Afers Religiosos per a aquest curs.

El curs s’impartirà en cinc edicions, presencialment (a Barcelona, Tortosa, Lleida i Girona) i virtual, al llarg dels mesos d’octubre i novembre. Amb aquestes edicions, s’arriben a les 77 formacions des de l’octubre de 2013.  

La formació és un dels eixos prioritaris de l’activitat de la Direcció General d’Afers Religiosos, i es du a terme a través del Pla de formació sobre diversitat religiosa.

Afers Religiosos ofereix a l’administració municipal i comarcal i altres administracions presents a Catalunya, la possibilitat de realitzar formació a mida sobre matèries específiques d’afers religiosos que impacten en la gestió local a través de sessions d’una durada de 5 hores, impartides pel personal tècnic especialitzat.

Aquesta línia també permet oferir el curs de formació bàsica adreçat a col·lectius professionals d’àmbits específics, com ara els professionals d’intervenció social, educadores i educadors socials, professorat de religió, de l’àmbit d’infància i adolescència, de l’àmbit hospitalari i de l'àmbit educatiu