Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d'Afers Religiosos) El Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc ha aprovat l’actualització del pla sectorial de desconfinament d’Afers Religiosos. L’actualització del pla era preceptiva en iniciar-se l’etapa de represa regulada per la Resolució SLT 1429/2020. Les novetats d’aquesta nova etapa es donen en les distàncies interpersonals, la limitació de l’aforament i l’ús de l’aigua en els ritus i els aliments.

Deure d’autoprotecció

En el marc de les activitats religioses, la ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:

 • la higiene freqüent de mans
 • la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls)
 • el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió
 • la distància física interpersonal de seguretat
 • l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat
 • la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats
 • la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

Etapa de represa

En aquesta nova etapa, el deure de protecció és tan exigible a la ciutadania com a les persones titulars de qualsevol activitat o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.

Totes les activitats de caràcter religiós (culte, cerimònies de caràcter social, vetlles, sepelis, acompanyament als enterraments o cremacions, assistència a cementiris, activitats de formació), hauran d’ajustar els aforaments:

En edificis i espais tancats:

 • Cal establir espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre sí) i amb un màxim de 1.000 persones de peu o 2.000 persones totes en seients preassignats.
 • Superfície de seguretat mínima: 2,5 m2 per persona.

Es pot reduir la superfície de seguretat fins a 1 m2 de l’espai reservat als assistents per persona, sempre que:

  • Es faci ús obligatori de la mascareta.
  • Totes les persones tinguin seient o es disposi de registre d’assistents.
  • Es prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

En activitats a l’aire lliure:

 • No hi ha limitació d’aforament sempre que es garanteixi una superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per persona.

Es pot reduir aquesta superfície de seguretat sempre que:

  • Es faci ús obligatori de la mascareta.
  • Totes les persones tinguin seient o es disposi de registre d’assistents.
  • S’estableixin espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre sí) i amb un màxim de 2.000 persones de peu o 3.000 persones totes en seients preassignats.
  • Es prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

Ritus amb aigua i aliments

Si s’utilitza aigua en algun ritus, l’aigua ha d’estar desinfectada en el moment de la seva utilització i la mateixa aigua no pot entrar en contacte amb més d’una persona, llevat dels batejos per immersió realitzat en una piscina l’aigua de la qual haurà de tenir el tractament propi de les piscines de tipus 3A.

En cas de consum d’aliments o begudes, atès que es fa inviable l’ús de mascareta constant, s’ha de garantir sempre la distància d’1,5 metres entre persones.

La cuina d’aliments i el seu consum en centres de culte s’ajustarà al que es dicti en la norma sanitària i recomanacions per als serveis de cuina i restauració col·lectiva.