Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Obra Social “la Caixa”)  El Comitè Espanyol de l’ACNUR, la agencia de la ONU pels Refugiats, i la Fundació ”la Caixa” presenten els primers resultats del projecte MOM a Etiòpia. L’objectiu principal d’aquest projecte és el tractament i la prevenció de la desnutrició en menors de 5 anys, concretament a través de la posada en pràctica d’una intervenció conjunta de diferents sectors —amb l’enfocament IYCF - Infant and Young Child Feeding (Alimentació del Lactant i de l’Infant)—, que ha tingut un impacte directe en la millora de la situació nutricional dels infants, amb descensos notables en els índexs de desnutrició severa aguda i global aguda, i que també ha beneficiat mares embarassades i lactants.

El 2018, gràcies a l’aplicació d’aquesta nova metodologia, s’ha aconseguit reduir la desnutrició global aguda en el 43,7 % als camps de Gambela i en el 43,9 % als de Melkadida. Pel que fa als índexs de desnutrició severa aguda, han millorat en el 62,5 % a Gambela i en el 50 % a Melkadida. S’ha advertit, a més, un significatiu descens en les taxes d’anèmia global entre infants de 6 a 59 mesos als camps de la regió de Gambela, del 62 al 41,1 % de mitjana, cosa que suposa una millora del 33,7 %

En aquesta mateixa línia, un dels èxits més grans d’aquesta intervenció ha estat la reducció de la taxa de mortalitat infantil en el 76,3 % a Gambela, que ha passat del 0,8 el 2016 al 0,19 el 2018. En total, 138.000 infants menors de 5 anys s’han beneficiat d’aquest programa.

A més, i com a complement, les mares refugiades d’aquesta zona han millorat els seus coneixements i les seves pràctiques nutricionals gràcies a les tasques de promoció de la iniciació a la lactància materna des que el bebè neix, el foment de la lactància materna exclusiva fins als 6 mesos, l’èmfasi en la continuïtat de la lactància fins als 2 anys, la dotació de micronutrients o alimentació suplementària i la dotació de racions d’aliments a partir dels 6 mesos de vida. A Etiòpia, 14 camps de refugiats ja treballen amb les directrius d’aquest programa, i prop de 23.600 dones embarassades i lactants han rebut formació i tractament.

Aquestes activitats s’han posat en pràctica gràcies a l’existència de 31 “espais amics dels bebès”, 1.127 grups de suport a les mares i el reforç de les xarxes de base comunitària per al control de la desnutrició, que són una mostra d’aquest nou enfocament multisectorial.

Aquest projecte, que ha començat a Etiòpia i s’estendrà a altres països, és innovador tant des del punt de vista tecnològic —amb l’ús del Last Mile Mobile Solution, un registre digital dels refugiats que millora la rapidesa en la distribució d’aliments entre les dones i els infants, i del testeig, amb una tecnologia no invasiva, anomenada tecnologia sense dolor, per diagnosticar l’anèmia—, com per la seva metodologia, que ofereix als refugiats una atenció integral per cobrir no solament les necessitats de nutrició sinó també de refugi, aigua i sanejament. Així, amb la nutrició com a pilar bàsic, es dona resposta al conjunt de necessitats per millorar les seves vides i ajudar-los a ser autosuficients.

“Innovació i aliances per lluitar contra la desnutrició infantil”

“La lluita contra la malnutrició en edats primerenques és clau per assegurar que els nens i nenes no sols sobrevisquin, sinó que creixin sans i forts i puguin desenvolupar-se amb plenitud i en igualtat d’oportunitats. En el projecte MOM, amb aquesta aliança entre l’ACNUR i “la Caixa”, situem les dones en un lloc central perquè siguin elles mateixes les que es converteixin en agents de canvi”, ha manifestat Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

“La desnutrició infantil en situacions d’emergència és un dels desafiaments més grans i preocupants dels últims temps”, afirma Francesco Sciacca, director general del Comitè Espanyol de l’ACNUR. “Estem treballant conjuntament l’ACNUR i “la Caixa” per millorar la vida de les persones refugiades, especialment dels infants i les dones, amb un nou enfocament. Creiem que aquest tipus d’aliances estratègiques multisectorials són essencials per trobar solucions sostenibles per als més de 70,8 milions de refugiats i desplaçats que hi ha al món”.