Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Pere Tarrés) Donar un gir a la seva carrera, estudiar una professió de futur o acreditar determinades competències professionals poden ser algunes de les motivacions per cursar un certificat de professionalitat. Aquesta formació, a més, permet obtenir una titulació oficial reconeguda dins del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. És, per tant, una titulació que permet a les persones que la cursen demostrar que poden desenvolupar una activitat laboral atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i reconeguda pel Servicio Público de Empleo Estatal,  i poder-se moure lliurament pel mercat laboral tant a nivell estatal com europeu.

"El 69,63% dels alumnes van aconseguir trobar una feina relacionada amb els estudis cursats"

Durant el curs 2016-2017 la Fundació Pere Tarrés va formar a 950 alumnes a través dels 45 certificats de professionalitat que va impartir durant el curs 2016-2017. Del total d’alumnes, el 69,63% dels alumnes van aconseguir trobar una feina relacionada amb els estudis cursats. Un d’aquests casos d’èxit va ser la Yasmina, alumna del certificat de professionalitat de Promoció per a persones amb discapacitat, qui ens explica que “estic molt contenta perquè després de cursar aquests estudis ara estic col·laborant en el mateix centre on vaig fer les pràctiques” i destaca que “m’ha obert moltes possibilitats per al meu futur”.

Els objectius dels alumnes d’aquests cursos són molt diversos. Van des de joves que busquen obtenir un títol oficial fins a persones d’edats més elevades que volen ampliar la seva formació acadèmica, canviar de professió o especialitzar-se en un àmbit concret obtenint un títol oficial que ho acrediti. L’edat mitjana es troba entre els 30 i els 50 anys.

"La clau se centra en la formació integral de la persona"

La Fundació Pere Tarrés ofereix els certificats de professionalitat totalment subvencionats en les àrees de serveis a la comunitat i atenció a les persones, àmbit sociosanitari, gestió i educació ambiental. Amb més de 60 anys d’experiència, la clau se centra en la formació integral de la persona. S’utilitza una metodologia que combina una part teòrica i una part pràctica realitzada en les entitats del sector. Els formadors tenen una àmplia trajectòria docent i professional. Un cop assolits els objectius de la formació l’alumne adquireix coneixements, habilitats i actituds que acrediten una intervenció social i atenció a les persones de qualitat i molt focalitzada en el desenvolupament d’un ofici. Les unitats de competències dels certificats de professionalitat es poden reconèixer als cicles formatius, fet que permet a l’alumne continuar un itinerari formatiu més llarg. L’àmplia borsa de centres de pràctiques facilita que l’alumne demostri les competències adquirides en la part teòrica i afavoreixi la seva inserció laboral.