Vés al contingut
Catalunya Religió dc. 10/03/2021

(Departament de Justícia) Gairebé la meitat de la població catalana, un 44,1%, afirma que té alguna creença religiosa, d’acord amb les dades que es desprenen del tercer Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat publicat per la Direcció General d’Afers Religiosos. No obstant això, el fet de ser o no ser creient no significa que una persona no es pugui identificar amb una religió, ja sigui per motius de cultura o de tradició.

L’informe revela que un 71% dels catalans s’identifica amb alguna religió: un 53% amb el catolicisme, un 7% amb el protestantisme; un 4,3% són seguidors de l'islam, un 1,3% del cristianisme ortodox i un 1% són testimonis de Jehovà. Un 18% es declaren ateus i un 8,8% agnòstics.

Altres dades que aporta aquest estudi són que un 68,1% dels catalans no van mai a cap cerimònia de culte. En canvi, un 9,7% són prac­ti­cants un cop a la set­mana; un 5,3% van als cen­tres de culte algun cop al mes, i un 16,6% hi van algun cop l'any.

Coneixement i acceptació de les confessions

Segons el baròmetre, la majoria dels catalans coneixen l'existència de la religió catòlica (97,2%), islàmica (80,6%), evangèlica o protestant (76,5%), testimonis de Jehovà (74,1%) i budista (68,7%).

Quan es pregunta als enquestats pel seu nivell de coneixement de les diferents confessions amb implantació a Catalunya, tan sols la religió catòlica supera l'aprovat.

De mit­jana, els enques­tats con­si­de­ren que el seu conei­xe­ment sobre aquesta religió és d'un 6,81 sobre 10. En el cas de les altres reli­gi­ons, la nota mit­jana no és supe­rior en cap cas al 3,4. L'islam, els tes­ti­mo­nis de Jehovà i el pro­tes­tan­tisme són les mino­ries reli­gi­o­ses que els ciu­ta­dans diuen que conei­xen millor.

Una altra dada que revela la recerca és que un 94,5% dels enquestats no s’ha sentit discriminat els darrers dos anys per motius religiosos. Pel que fa a l’acceptació de la diversitat religiosa, la majoria de catalans –un 87,3%– creuen que hi ha respecte i bona relació entre les diverses confessions.

Conèixer totes les religions

La gran majoria dels enquestats (un 72%) es mostra a favor que es doni als joves formació sobre les diferents religions del món; és a dir, que s'incorpori al sistema educatiu una nova assignatura en què s'ensenyi la religió des del punt de vista cultural i històric.

Aquesta és la tercera edició del baròmetre, realitzat per la Direcció General d’Afers Religiosos i el Centre d’Estudis d’Opinió a partir de 66 preguntes a 1.600 persones majors de 16 anys. Els resultats presenten poques variacions respecte de les dues edicions anteriors (2014 i 2016).

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.