Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Amb el suport de:

 

 

(Obra social “la Caixa”) El servei de Tele Suport Psicològic impulsat per la Fundació ”la Caixa” i desenvolupat per la Fundació Galatea, ha atès, des que es va posar en marxa al començament del mes de març del 2020 fins avui, 1.066 professionals de la salut, a través de gairebé 4.000 intervencions (3,7 intervencions de mitjana per cada usuari). 

La major part de les peticions, el 85%, provenen de Catalunya. En total s’han atès 903 casos i s’han realitzat 3.400 intervencions.

El Tele Suport Psicològic és un servei gratuït que les dues fundacions van acordar de promoure a l’inici de l’emergència sanitària originada per la pandèmia, per tal d’atendre i pal·liar la sobrecàrrega mental i emocional dels professionals de la salut i de l’àmbit social. El 76 % de la demanda expressada fins ara és per sofriment emocional. 

Davant les òptimes valoracions dels usuaris que ha rebut el servei, i per continuar donant resposta a les necessitats dels sanitaris, les dues fundacions han acordat prolongar aquesta plataforma gratuïta, de moment fins al mes de juny del 2021. 

“Dins la nostra línia d’atenció emocional i espiritual dirigida a pacients i familiars en contextos hospitalaris, amb aquest projecte fem un pas més i oferim aquest mateix i tan necessari acompanyament integral i humà als professionals que ens cuiden, i que continuen estant a primera línia en aquests moments encara difícils. La seva salut mental i emocional és la salut de tots”, ha explicat Isidre Fainé, president de la Fundació ”la Caixa”.

Amb cada pacient s’estableix una pauta per videoconferència o per telèfon, amb sessions d’entre 20 i 30 minuts, atès que no es tracta d’una teràpia convencional, sinó d’una atenció psicològica en circumstàncies molt excepcionals. Des del mes de març del 2020 fins avui, 691 usuaris, 590 de Catalunya, han rebut l’alta, cosa que representa gairebé el 70 % dels professionals atesos. 

El director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, afirma: “Els professionals de la salut tenen un fort compromís professional i social. Treballen diàriament amb un elevat nivell d’autoexigència i conviuen amb grans pressions, la qual cosa al final pot afectar el seu estat anímic i el seu equilibri psicoemocional. Paradoxalment, sovint els costa atendre a la seva pròpia salut i demanar ajuda, perquè han estat formats per ajudar als altres”.

L’ansietat, l’estrès i la depressió són els símptomes principals que la xarxa de 42 psicòlegs de la Fundació Galatea tracta en les consultes, la majoria requerides per dones, el 86%, dada representativa tant a nivell estatal com a Catalunya.

Davant d’aquesta dada, Antoni Calvo afegeix: “Rebem més consultes per part de dones perquè el col·lectiu dels professionals de la salut i serveis socials està format majoritàriament per dones. Però també és cert que ja abans de la pandèmia havíem observat que les dones tenen menys dificultats per demanar ajuda. Pels professionals de la salut cuidar-se és prioritari per poder cuidar. De fet, cuidar-se és un imperatiu ètic i deontològic”.

El 41% (38% a Catalunya) dels professionals que recorren al Tele Suport Psicològic són metges, el 33 % (32% a Catalunya), infermers i el 10 % (8% a Catalunya) auxiliars d’infermeria. Pràcticament la meitat, el 47 %, (46% a Catalunya) treballen en hospitals, i el 23 % (25% a Catalunya) pertanyen a centres d’atenció primària. També utilitzen aquest recurs treballadors/es i educadors/es socials, farmacèutics/es i, finalment, psicòlegs/es, entre altres.

Afrontar la reincorporació laboral, la por al propi contagi o al de familiars, el procés de dol, les dificultats en l’àmbit personal o familiar, l’angoixa per l’aïllament, el confinament o la quarantena, les dificultats en l’àmbit laboral, la COVID-19 persistent, les dificultats de conciliació i la reaparició de la simptomatologia són problemàtiques actualment habituals entre els sanitaris o treballadors socials, i que els terapeutes d’aquesta plataforma aborden diàriament.

Una de les eines destacables que ofereix aquest servei és la continuïtat assistencial. Gràcies a l’experiència i a la xarxa assistencial de què disposa la Fundació Galatea, s’han dut a terme diverses derivacions en els casos en què l’usuari o usuària ho ha necessitat. Al llarg del 2020, a tot l’Estat espanyol, s’han fet 36 derivacions a programes assistencials per trastorns severs i addicions, 12 derivacions a telesuport de psiquiatria, 176 derivacions al Servei de Suport Emocional i 23 derivacions a grups terapèutics.

La Fundació Galatea també ha atès demandes d’intervencions de suport per a grups, equips i organitzacions, basades en espais d’intercanvi entre professionals i orientades a identificar, reforçar i augmentar els recursos i les estratègies, individuals i col·lectius per a un desenvolupament professional, organitzatiu i relacional saludable. Des de l’abril del 2020 i fins al febrer del 2021, s’han atès 28 grups, equips o organitzacions (22 catalans), amb uns 900 participants en total, 700 dels quals són de Catalunya. 

El Tele Suport Psicològic compta amb la participació del Ministeri de Salut i té el suport del Consell General de Col·legis Oficiales de Metges, el Consell General de la Psicologia i el Consell General d’Infermeria. També, amb el d’Almirall, King Baudouin Foundation, Fundació Privada Pizarroso i Tesa. A Catalunya, s’hi ha sumat la col·laboració de CatSalut i l’Ajuntament de Barcelona.