Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

A finals de l’any passat Benet XVI va anunciar la celebració d’un Any de la Fe entre l’11 d’octubre de 2012 i el 24 d’octubre de 2013. Per a aquesta ocasió va escriure la Carta Pastoral Porta Fidei. Posteriorment, a principis de gener d'enguany la Congregació per a la Doctrina de la Fe va publicar unes Indicacions Pastorals per a viure l’Any de la Fe

La data d’inici de la celebració de l'Any de la Fe coincideix expressament amb el 50è aniversari de la proclamació del Concili Vaticà II. I en aquesta última carta pastoral de Benet XVI són recurrents les al.lusions al Concili. El papa desitja que durant l’Any de la Fe es redescobreixin els textos d’aquell Concili, “una gran força per a la sempre necessària renovació de l’Església”. Sens dubte es tracta d’una gran necessitat: a vegades parlem molt del Concili Vaticà II sense conèixer-ne a fons els documents.
 
Un altre text que el papa convida a llegir a fons és el Catecisme, un dels “fruits més importants del Concili Vaticà II”, “valuós i indispensable” per tal d’instruir-se en els continguts de la fe.
 
Però a Porta Fidei Benet XVI subratlla sobretot com la fe implica l’entusiasme de la trobada amb Jesús i amb un “Déu que és Amor”. “La fe és un camí”, un recorregut que “dura tota la vida”. El papa se sent mogut a proclamar un any que la celebri per la “crisi de fe” que vivim actualment. Per això insta els cristians a redescobrir-la, proclamar-la, comunicar-la, celebrar-la, testimoniar-la.  
 
Benet XVI dedica llargs passatges al testimoniatge, des de Maria fins als cristians de tots els segles moguts per la fe. Un testimoniatge que va lligat amb l’amor. No hi ha fe sense caritat, recorda el papa, tot remarcant com una “fe sense caritat és una fe morta”. És per això que la fe cristiana condueix al “compromís públic” i a la “responsabilitat social”.
 
Amb agudesa, el pontífex acaba el document al.ludint al fet que la fe no eximeix del patiment, del dubte, de la solitud, i aleshores cal de debò que “ens encomanem amb confiança ferma a Ell”. Perquè com ja ha afirmat anteriorment en el mateix text: “només creient, doncs, la fe creix i es reforça, no hi ha una altra possibilitat per tenir la certesa sobre la pròpia vida que abandonant-se, en un crescendo continu, en les mans d’un amor que experimentem cada cop més gran perquè té el seu origen en Déu”.
 
Les Indicacions Pastorals publicades posteriorment, elaborades per la Congregació per a la Doctrina de la Fe i signades pel cardenal Levada i el bisbe Ladaria no estan, tanmateix, al meu entendre, a l’alçada de la Carta Apostòlica. D'una banda s’hi parla molt de Nova Evangelització amb un deix excessivament apologètic, d'altra banda no s’esmenten enlloc totes les referències que a Porta Fidei Benet XVI dedica al testimoniatge i a la caritat, al compromís social. En un moment de crisi com l’actual aquest oblit s’entén encara menys .