Artículo de Joan Gómez i Segalà, miembro de Justícia i Pau de Barcelona

Article de Joan Gómez i Segalà, membre de Justícia i Pau de Barcelona

- Dolors Miquel va recitar un poema titulat “Mare Nostra” a l’acte de lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona.

Cuando hablamos de diversidad religiosa, parece que todos estemos de acuerdo con su significado, pero si distinguimos tres niveles, sacaremos tres conclusiones para siempre más. Vale la pena mirar más allá de la imagen más evidente.

Quan parlem de diversitat religiosa, sembla que tots entenguem què volem dir, però si en distingim tres nivells, en traurem tres conclusions per sempre més. Val la pena mirar més enllà de la imatge més evident.

Artículo de Laura Ribera, miembro de Justícia i Pau Barcelona

 

Article de Laura Ribera

Judit Montenegro

Les comissions i associacions de Justícia i Pau de Catalunya, des de la nostra vocació de servir al bé comú del nostre país, volem donar a conèixer el nostre punt de vista amb motiu de les properes eleccions al Parlament.

 

Article d'opinió de Joan Gómez i Segalà, membre de Justícia i Pau de Barcelona

El debat sobre el model de seguretat que hauria d’adoptar la futura república catalana passa de mica en mica de grans models teòrics a plans més concrets. La proximitat del punt de no retorn en relació a Espanya obliga a acotar el terreny del debat i descarta de facto les opcions més extremistes.

Comunicat de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants, de la que forma part Justícia i Pau, en relació a les noves morts per naufragi a la Mediterrània.

- Comunicat - 

Davant les noves morts per naufragi a la Mediterrània de persones que tractaven d’entrar a Europa, la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants volem expressar novament el nostre dolor i indignació per aquesta contínua i inacceptable tragèdia.