Dc, 29/10/2014
 
Si sentiu a dir que la Conferència Episcopal Espanyola pensa fer un homenatge als religiosos i religioses, preneu-vos-ho amb una mica de cautela. És més probable que sigui un desig a llarg termini que no pas una realitat d’avui. Aquesta és la impressió que se’n pot treure un cop acabada la XVI Assembla General de la Confer (Confederació Espanyola de Religiosos).
Efectivament, a Espanya –i també a Roma– els religiosos són la pedra a la sabata d’una certa jerarquia, la que es vol fer amb el control de l’Església. Ho fam amb la més bona intenció del món: la de redreçar una Església que segons...