El litigi de les obres d’art de la Franja continua obert