La commemoració de l’Any Llull, en ocasió del setè centenari de la seva mort, és un bon moment per reivindicar la importància de la seva aportació al món de les lletres i les ciències i fer conèixer la influència que el seu potent pensament cristià ha exercit arreu. Podem dir que Ramon Llull és una icona de la profunda vinculació entre el pensament i la cultura cristiana, que configura el substrat del nostre país.

El dia era radiant a la ciutat de sant Francesc. La bellesa de l’Úmbria s’agermanava amb les formes magnífiques de les esglésies medievals, els carrers, les places i les cases d’Assís. Feia dos dies, el 18 de setembre, que havia començat la Pregària per la Pau. Assís era plena de milers de persones que es consideraven, segons l’expressió de les benaurances evangèliques, treballadors i constructors de pau.

Com a Preside del Pontifici Institut Litúrgic de Roma he estat invitat a participar en una singular tasca de futur: preparar el cinquantenari de la Instrucció Musicam Sacram del Consilium i de la Sagrada Congregació dels Ritus que fou publicada el 5 de març 1967 per a l’aplicació de les directrius de la Constitució Sacrosanctum Concilium, en especial el seu capítol VI.

Amb una deguda reverència i devoció és necessari aproximar-nos a la paraula «sant». Ve a la memòria ràpidament el cant de lloança que cantem a l’Eucaristia en finalitzar de pregar l’acció de gràcies del prefaci: Sant, sant, sant.  A més, acostuma a ser introduït amb  una petita introducció: Per això, amb els àngels i amb els sants proclamem la vostra glòria, tot dient:[1].

A la Catedral de Tarragona, en una cripta, reposen les restes del cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, el cardenal de la pau, com se’l coneix. Cal baixar unes petites escales de pedra, i, allà, ben lluminosa, es troba la capella.

En temps del profeta Ezequiel tingué lloc, el 597 aC,  la primera deportació dels notables i dels principals artesans de Jerusalem (entre els quals sens dubte es trobava ell i la seva esposa o la que ho seria, cf. Jr 29,5s).

El llibre elaborat per l’equip de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, Mn. Manuel M. Fuentes, Joan M. Quijada i Neus Sánchez ens posa a l’abast documents de primera mà de la passada Guerra Civil.

Comença el mes de setembre i comença el nou curs. L’estiu encara es fa sentir pel que fa a la meteorologia però ja ens orientem cap a la preparació de la nova etapa (2016-2017). I si és bo fer balanç quan arriba el juny, és convenient obrir el curs amb perspectives de futur. Des del punt vista eclesial, tancarem l’Any de la Misericòrdia el mes de novembre, un fruit prominent del qual haurà estat l’Exhortació «Amoris Laetitia», i una sensibilitat difusa però perceptible a favor d’una pastoral arrelada en les persones i els seus problemes reals.

El Magisteri recent de l’Església ha volgut reflexionar profundament sobre el misteri de l’Església. Això ha significat una revisió igualment pregona de la persona i missió del prevere en l’Església i el món actual. Lumen gentium (1963), concretament, proposa un nou marc d’interpretació del ministeri pastoral, entenent l’Església com a Poble de Déu i Cos sacerdotal de Crist. D’aquest sacerdoci, se’n participa pel Baptisme (sacerdotium commune) i de manera peculiar pel sagrament de l’Orde (sacerdotium ministeriale).

L’Editorial de la Conferència Episcopal Espanyola (EDICE) ha publicat un llibre, aquest any 2016, amb el títol Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo. A los XX años de Pastoral Obrera, editat per Alfonso Alcaide Maestre.

Páginas