La presència de l’Església a la presó i amb els captius ha estat permanent en tota la història de l’evangelització. El ressò de les paraules de Jesús en el judici final de Mt 25,36, el  fet que ell  mateix fos empresonat, jutjat i condemnat com a reu, ha fet que la presó sigui no només un camp d’evangelització, sinó també un lloc sagrat on trobar Crist en el rostre del pres.

A les portes del seu jubileu no deixem de recordar que la misericòrdia ha estat sempre signe identificatiu de la comunitat cristiana. Més encara, la seva pràctica concreta ha motivat l’aproximació de moltes persones al missatge evangèlic i a la persona de Jesucrist. Adolf von Harnack, en una obra que ha esdevingut clàssica sobre les missions i propagació del cristianisme en els primers tres segles, dibuixa la forta impressió que la pràctica de les obres de misericòrdia per part dels antics cristians va exercir sobre els seus contemporanis.

El passat dia 28 d'octubre s'ha complert mig segle de la Declaració del Concili Vaticà II, Gravissimum Educationis, promulgada pel beat Pau VI. Cinquanta anys després, els reptes per a l'escola i la universitat catòlica continuen essent grans i greus.

S’han tancat els dos sínodes de bisbes sobre la família, l’extraordinari (2014) i l’ordinari (2015). El papa Francesc els ha considerat prioritaris i ha assistit a pràcticament totes les sessions sinodals. És un signe eloqüent d’una pràctica convençuda de la col·legialitat episcopal. El Papa ha volgut escoltar directament les intervencions dels seus germans en l’episcopat, vinguts d’arreu de la geografia de l’Església. Ha volgut auscultar les problemàtiques diverses de les regions del planeta al voltant de la família.

Jesús, després de les paràboles de la misericòrdia dirigides als fariseus que murmuraven perquè es feia amb els pecadors, es dirigeix també als deixebles per ensenyar les actituds que han de tenir els seus seguidors.

Sempre que faig un curs per a catequistes, una de les preguntes que em plantegen amb més recurrència és la compatibilitat entre la ciència i la fe. És un tema que els preocupa, ja que és una qüestió que cada any surt de manera espontània en les catequesis d’infants i joves. Per ells és un tema important i esperen una resposta que estigui a l’altura de les seves expectatives.

Després de descriure les pobreses que existeixen en la nostra societat i d’identificar les causes que les provoquen, la instrucció pastoral L’Església, servidora dels pobres recorda els principis de la doctrina social de l’Església que han d’inspirar la vida econòmica i social.

El viatge apostòlic del Papa Francesc a Cuba i Estats Units d’Amèrica informativament ha quedat una mica eclipsat a casa nostra per la intensitat de la campanya electoral que hem viscut durant aquest mes de setembre. És una veritable llàstima, perquè els gestos i les paraules de Francesc en aquests dos països són dels que romandran gravats en la història dels viatges papals.

El dia 1 d’octubre, en acabar l’acte d’inauguració de curs de les tres facultats eclesiàstiques, que presidia el Cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, aquest va signar el decret de constitució del nou «Ateneu Universitari Sant Pacià», una institució acadèmica major de l’Església de Barcelona i, a través d’ella, de totes les diòcesis catalanes i de Mallorca.  Hi eren presents tots els bisbes catalans (residencials i auxiliars) i l’Abat de Montserrat, i hi eren representades la diòcesi de Mallorca, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Barc

Card. Lluís Martínez Sistach (ed.), La pastoral de les grans ciutats. Actes del I Congrés Internacional, Barcelona: Claret 2015; trad. castellana, La pastoral de las grandes ciudades, Madrid: PPC 2015.