Amb una deguda reverència i devoció és necessari aproximar-nos a la paraula «sant». Ve a la memòria ràpidament el cant de lloança que cantem a l’Eucaristia en finalitzar de pregar l’acció de gràcies del prefaci: Sant, sant, sant.  A més, acostuma a ser introduït amb  una petita introducció: Per això, amb els àngels i amb els sants proclamem la vostra glòria, tot dient:[1].

A la Catedral de Tarragona, en una cripta, reposen les restes del cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, el cardenal de la pau, com se’l coneix. Cal baixar unes petites escales de pedra, i, allà, ben lluminosa, es troba la capella.

En temps del profeta Ezequiel tingué lloc, el 597 aC,  la primera deportació dels notables i dels principals artesans de Jerusalem (entre els quals sens dubte es trobava ell i la seva esposa o la que ho seria, cf. Jr 29,5s).

El llibre elaborat per l’equip de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, Mn. Manuel M. Fuentes, Joan M. Quijada i Neus Sánchez ens posa a l’abast documents de primera mà de la passada Guerra Civil.

Comença el mes de setembre i comença el nou curs. L’estiu encara es fa sentir pel que fa a la meteorologia però ja ens orientem cap a la preparació de la nova etapa (2016-2017). I si és bo fer balanç quan arriba el juny, és convenient obrir el curs amb perspectives de futur. Des del punt vista eclesial, tancarem l’Any de la Misericòrdia el mes de novembre, un fruit prominent del qual haurà estat l’Exhortació «Amoris Laetitia», i una sensibilitat difusa però perceptible a favor d’una pastoral arrelada en les persones i els seus problemes reals.

El Magisteri recent de l’Església ha volgut reflexionar profundament sobre el misteri de l’Església. Això ha significat una revisió igualment pregona de la persona i missió del prevere en l’Església i el món actual. Lumen gentium (1963), concretament, proposa un nou marc d’interpretació del ministeri pastoral, entenent l’Església com a Poble de Déu i Cos sacerdotal de Crist. D’aquest sacerdoci, se’n participa pel Baptisme (sacerdotium commune) i de manera peculiar pel sagrament de l’Orde (sacerdotium ministeriale).

L’Editorial de la Conferència Episcopal Espanyola (EDICE) ha publicat un llibre, aquest any 2016, amb el títol Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo. A los XX años de Pastoral Obrera, editat per Alfonso Alcaide Maestre.

Un dels reptes que tenim a la Parròquia del Patriarca Abraham és com servar aquell esperit olímpic de ser acollidors de tota persona que participa de les celebracions litúrgiques o simplement per curiositat, anhels culturals o qui sap què, ve a veure aquest singular edifici. Cada visita mereix un acolliment especial i particular.

Aquella pastoral esportista duta a terme durant els jocs olímpics i paralímpics va donar els seus fruits:

11.275 visitants

5.065 serveis religiosos:

40 jueus

125 budistes

800 musulmans

1.900 evangèlics

Estem celebrant els set-cents anys de la mort de Ramon Llull. Va viure 30 anys apartat de Déu, 10 anys d´estudi i reflexió i 40 d´una activitat apostòlica desbordant. Som davant d´una figura excepcional, un geni que escrigué unes 300 obres en llatí, català i àrab. Mestre Ramon és un esperit que va ultrapassar el seu temps i que va elevar fins al grau més alt els dos elements que constitueixen la grandesa d´una persona: una voluntat tenaç al servei d´un ideal.

Arriba el període estival i la nostra revista s’adreça als seus primers destinataris (preveres i religiosos) però també a altres lectors (seminaristes i novicis, laics i laiques) amb el desig d’unes bones i guanyades vacances. Encara el mes de juliol serà temps de diverses activitats pastorals (colònies, trobades com la JMJ a Varsòvia, cursos, seminaris), però cada vegada més tot anirà baixant de voltatge i entrarem en l’habitual calma del mes d’agost, trencada per la lluminosa festa de la Mare de Déu.

Páginas