Audiència general del papa Francesc. Dimecres 3 de febrer de 2016

6. Misericòrdia i Justícia

Estimats germans i germanes, bon dia!.

Bautismo del Señor. Ciclo C.
Barcelona, ​​10 de enero de 2016.

No resulta nada fácil analizar la soledad.
Seguramente que todos la hemos experimentado en algún momento.
A veces nos da miedo y la tememos.
Otras veces, la buscamos con brío.
Pero casi siempre la rehuimos.

Ramon Llull és la figura més assenyalada de tots els temps en les esglésies i terres de llengua catalana. Fill de barcelonins i nascut a Palma, la capital de Mallorca (1232), Llull pertanyia a les famílies que acompanyaren el rei Jaume en la conquesta de l’illa. Home de món en els seus inicis, cortesà i trobador, casat i amb dos fills, Llull canvià radicalment de vida devers els trenta anys (1263), quan rebé la visió del Crist crucificat i una il·luminació profunda del cor i de l’intel·lecte.

Transparència i protestantisme

 

Si analitzem el darrer informe sobre transparència internacional ràpidament ens adonarem de la correlació que existeix entre transparència, és a dir: comportament social ètic, i protestantisme.

Els 10 primers països de la taula tots són d’arrel protestant:

Diumenge V de durant l’any. Cicle C. 
Barcelona, 7 de febrer de 2016. 

Segurament que la clau, per entendre el significat religiós d’aquest episodi evangèlic, està en la reacció de Pere i els seus companys davant la inesperada i la inexplicable abundància de la pesca. 
Com diu Sant Lluc, aquells pescadors van quedar admirats i estranyats. Van quedar sorpresos. 

Domingo V del tiempo ordinario. Ciclo C.
Barcelona, ​​7 de febrero de 2016.

Seguramente que la clave para entender el significado religioso de este episodio evangélico, está en la reacción de Pedro y sus compañeros ante la inesperada y la inexplicable abundancia de la pesca.
Como dice San Lucas, aquellos pescadores quedaron admirados y extrañados. Quedaron sorprendidos.

No cal dir que vivim temps d'incerteses, de canvis, d'inestabilitat. Potser hem conclòs l'època de les grans certeses i ens toca caminar a les palpentes. Caldrà acostumar-se a les noves formes, a les noves idees i maneres de fer. A les rastes al Congrés, a les modes on "tot s'hi val"... 

El relat que presenta la predicació de Jesús al llac de Genesaret, la pesca prodigiosa i la crida als primers deixebles ( Lc 5, 1-11) el llegim a l’evangeli d’aquest diumenge. Si el posem amb relació al relat de la crida de Leví (5,27-32) i la crida dels deixebles amb la llista dels dotze (6,12-16), ens adonem que forma part d’un conjunt on es veu que Jesús planifica un equip de treball  que considera necessari per tirar endavant el seu projecte; aquest inclou la voluntat de reconstrucció del nou Israel i l’anunci del regne de Déu.