Quan es pensa en abusos a menors i situacions totalment irregulars i immorals dins de l’Església, el capellà mexicà Marcial Maciel n’és el paradigma. Altes instàncies vaticanes van protegir durant anys el fundador dels Legionaris de Crist i el seu moviment. Però en temps de Benet XVI les coses van començar a canviar i Maciel va ser apartat pel papa i el seu moviment intervingut per la Santa Seu.

(Eloi Aran) Hubo un tiempo de gran actividad en la Ribagorza, a mediados del siglo pasado, vinculado a las grandes obras de sus embalses por parte de las compañías hidroeléctricas. Uno de los personajes más importantes de esta época fue el ingeniero Eduardo Torroja, el máximo especialista en construcciones de hormigón armado de la península ibérica en su momento.

(Eloi Aran) Va haver-hi un temps de gran activitat a la Ribagorça, a mitjans del segle passat, vinculat a les grans obres dels seus embassaments per part de les companyies hidroelèctriques. Un dels personatges més importants d'aquesta època va ser l'enginyer Eduardo Torroja, el màxim especialista en construccions de formigó armat de la península ibèrica en el seu moment.

Fa uns moments que has tancat la porta i vas baixant per les escales. Una mena de boira humida i tensa va envaint el cor. A dalt resten soles les dues dones, la mare malalta i la filla que porta la casa, té cura de la mare i treballa de 8 a 15 com a dependenta d’una botiga de roba.

Diumenge XXI de durant l’any. Cicle C. 
Barcelona, 21 d’agost de 2016 

Els Evangelis recullen una dita de Jesús que ben segur la va repetir moltes vegades. 
És un crit que resumeix la personal manera de veure la realitat. 
Les fonts l’han conservat segons una doble versió.
La primera és radical i contundent: “Els últims seran els primers i els primers seran els últims.”
La segona és més suau i matisada: “Hi ha últims que seran primers i primers que seran últims.” 

Domingo XXI del tiempo ordinario. Ciclo C.
Barcelona, ​​21 de agosto de 2016

Los Evangelios recogen un dicho de Jesús que seguramente repitió muchas veces.
Es un grito que resume la personal manera de ver la realidad.
Las fuentes lo han conservado según una doble versión.
La primera es radical y contundente: "Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos."
La segunda es más suave y matizada: "Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos."

A la segona lectura d'aquest diumenge llegim un fragment del tram final de la carta als hebreus (12,5-7.11-13). Davant les dificultats en que es troben les comunitats lectores de la carta, l'autor les encoratja per a no defallir. Un tema estrella del text que ens ocupa és el de la correcció. És un tema present a l'Antic Testament. L'autor d'Hebreus fa memòria d'un passatge del llibre dels Proverbis (3,11-12). Segurament era llegit i conegut pels lectors de la carta, perquè l'autor els en retreu l'oblit.

Páginas