El passat curs, la Revista Labor Hospitalaria (Sant Joan de Déu), em va demanar un article sobre arquitectura i espiritualitat.

El pasado curso, la Revista Labor Hospitalaria (San Juan de Dios), me pidió un artículo sobre arquitectura y espiritualidad. El escrito apareció a finales de 2014, en el número 310, y llevaba por título "Arquitectura y valores: Última el rastro de Dios desde la habitación en la Ciudad Celestial" (se puede adquirir aquí).

2n Diumenge de Quaresma. Cicle B
Barcelona, 1 de març de 2015

Què és la por? La por és el que sens dubte més paralitza els cristians en el seguiment fidel de Jesucrist Salvador.
En l’Església d’avui hi ha pecat i feblesa. Però, sobretot, hi ha por.
Per a què?
Per a afrontar riscs.
Hi ha por a tot el que és nou com si conservar el pretèrit garantís automàticament la fidelitat a l’evangeli.

2º Domingo de Cuaresma. Ciclo B
Barcelona, ​​1 de marzo de 2015

¿Qué es el miedo? El miedo es lo que sin duda más paraliza a los cristianos en el seguimiento fiel de Jesucristo Salvador.
En la Iglesia de hoy hay pecado y debilidad. Pero, sobretodo, hay miedo.
¿A qué?
A afrontar riesgos.
Hay miedo a todo lo que es nuevo, como si conservar el pretérito garantizara automáticamente la fidelidad al Evangelio.

(Maristes) Aquest any, el lema de la Pasqua respon a una inquietud que hem compartit a l’equip de Pasqua a partir de la crida del p

La publicació en el BOE de la resolució de la Direcció General d’Evaluació i Coperació Territorial (Govern de l’Estat) on es regula el currículum de l’ensenyament de la Religió Catòlica de l’Educació Primària i de l’Educació Secundària Obligatòria ha generat un gran enrenou mediàtic i d’algunes entitats civils. Molt de soroll, molta sorna i burleta, però poques anàlisis de fons i molts errors d’apreciació. Tot és molt epidèrmic i visceral. Si m’ho permeten, molt anticlerical. És un anticlericalisme antic que dóna la impressió que sempre té algun compte pendent amb l’Església catòlica.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha manifestat, en la persona de la seva Vicepresidenta, la senyora Joana Ortega -acompanyada pel Director General d’Afers Religiosos, el senyor Enric Vendrell- el seu interès per saber quin és el clima interreligiós que es viu a Catalunya arran dels darrers esdeveniments internacionals.

En aquest sentit ha encarregat una enquesta, de la qual pròximament en donarà els resultats, per saber quina és la posició de l’opinió pública catalana en relació a la qüestió que ens ocupa.