Diumenge de Pentecosta. Cicle B
Barcelona, 24 de maig de 2015

Parlar de l’Esperit Sant és parlar del que podem experimentar de Déu en nosaltres.
L’Esperit és Déu actuant en la nostra vida:
–la força
–la llum
–l’alè
–la pau
–el consol
–el foc que podem experimentar en nosaltres i quin origen últim està en Déu, font de tota vida.

Aquesta acció de Déu en nosaltres es produeix gairebé sempre de forma
–amagada
–silenciosa
–i muda.

Homilia del papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dimarts 19 de maig de 2015

El Papa ha dirigit els seus pensaments als que són víctimes de persecucions i obligats a fugir com els Rohingyas de Myanmar o pels jihadistes a l'Iraq en el cas dels cristians.

Jesús s'acomiada per anar al Pare i enviar l'Esperit, Sant Pau s'acomiada abans d'anar a Jerusalem i plora amb els ancians d'Efes quan van venir a saludar-lo.

Aquells que es veuen obligats a fugir de la persecució

Este sábado un grupo de unos 8 adultos, y un equivalente aproximado de niños, visitamos la nueva parroquia de San Antonio Mª Claret, en el Obispado de Sant Feliu de Llobregat, a raíz de la invitación que los autores, Jordi Coll y Joan Giribert , hicieron a los participantes del Seminario interno sobre Patrimonio Sacro de la Fundación Joan Maragall. Esta es la última parroquia que se ha consagrado este año en las diócesis catalanas, estando en construcción la nueva parroquia de San Rafael (Arzobispado de Barcelona) y la de Bonavista (Arzobispado de Tarragona).

El ja ben passat dimarts 24 de març va fer 35 anys de l'assassinat de l'arquebisbe de San Salvador, Óscar Romero; i ahir a la tarda, dissabte 23 de maig, hi va haver la cerimònia de la seva beatificació, després de ser reconeguda –pel papa Francesc– la seva mort com un martiri a conseqüència de la seva fe cristiana.

Aquest dissabte un grup d'uns 8 adults, i un equivalent aproximat d'infants, vam visitar la nova parròquia de Sant Antoni Mª Claret, al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, arran de la invitació que els autors, Jordi Coll i Joan Giribert, van fer als participants del Seminari intern sobre Patrimoni Sacre de la Fundació Joan Maragall.

Un despatx petit. Una llibreria plena de llibres. Una taula amb la pantalla d’ordinador i dues petites butaques que conviden a la xerrada. Fa estona que el Joan (mossèn Joan, per a la gent de la parròquia) i la Mònica 03 conversen sobre Jesucrist. Ella no li ha explicat allò que va passar a l’Estartit; però sí que li va dir fa uns dies que tenia ganes de saber què era el cristianisme. Hi estava interessada i volia informar-se‘n.

Domingo de Pentecostés. Ciclo B
Barcelona, ​​24 de mayo de 2015

Hablar del Espíritu Santo es hablar de lo que podemos experimentar de Dios en nosotros.
El Espíritu es Dios actuando en nuestra vida:
–la fuerza
–la luz
–el aliento
–la paz
–el consuelo
–el fuego que podemos experimentar en nosotros y cuyo origen último está en Dios, fuente de toda vida.

Esta acción de Dios en nosotros se produce casi siempre de forma
–oculta
–silenciosa
–y muda.

Se respiran aires de confrontación (Mc 7,1-13). Fariseos y algunos maestros de la Ley observan que algunos discípulos de Jesús no observan ciertas tradiciones (lavado ritual de las manos antes de comer, baño a la vuelta del mercado, lavatorio de vasos y jarras…). Dirigen una pregunta acusatoria a Jesús: «¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos y comen con las manos impuras?» Jesús, a partir de una cita del profeta Isaías, lesacusa de hipócritas, porque honran a Dios con los labios, pero mantienen alejado su corazón.

Es respiren aires de confrontació (Mc 7,1-13). Fariseus i alguns mestres de la Llei observen que alguns deixebles de Jesús no observen certestradicions (rentar-se les mans ritualment abans de menjar, fer les ablucions en tornar del mercat, rentar vasos i gerros...). Fan una pregunta acusatòria a Jesús: «Com és que els teus deixebles no segueixen la tradició dels antics, sinó que mengen amb les mans impures?» Jesús, a partir d’una cita del profeta Isaïes, els acusa d’hipòcrites, perquè honoren Déu amb els llavis, però en mantenen allunyat el cor.