Diumenge XIV de durant l’any. Cicle B.
Barcelona, 5 de juliol de 2015

Qui era Jesús?
Què feia Jesús?
Quins eren els seus horitzons?

Jesús no tenia poder cultural com els escribes.
No era un intel·lectual amb estudis.

Tampoc posseïa el poder sagrat dels sacerdots del Temple de Jerusalem.
No era membre de cap família honorable ni pertanyia a les elits urbanes de Séforis o Tiberíades.

"És important incorporar un vell ensenyament, present en diverses tradicions religioses, i també a la Bíblia. Es tracta de la convicció que <<menys és més>>". (LS 222)

Al món de l'educació tenim un repte constant: adaptar-nos a les necessitats dels nostres alumnes, famílies i equips docents i, per supossat, al nostre entorn més proper. Per això, necessitem d'una gran flexibilitat i adaptabilitat que ens permeti continuar sent el que que som, però també ser allò que es necessita per a oferir una educació en valors, integradora, de qualitat, i per a tothom. 

(MEV) Participeu tota la família activament en un espai autònom on hi trobareu personatges i elements fantàstics medievals per dibuixar, pintar, fer trencaclosques i escriure contes. Del 30 de juny al 13 de setembre. Durant les vacances escolars d'estiu. Per a famílies amb infants de 5 a 10 anys. Entrada lliure durant l’horari d’obertura del museu.

Si haguéssim de resumir la recent encíclica del papa Francesc en una frase, l’escollida podria ser aquesta: «una ecologia integral i de la cura per qui és feble, viscudes amb alegria» (Laudato si’, «Sigues lloat», núm. 10). Aquesta és la proposta del papa Bergoglio, un home nascut i viscut en la gran Buenos Aires, una megàpolis de tretze milions de persones, en la qual els problemes ambientals i els problemes socials formen un tot. Diu el Papa: «No hi ha dues crisis separades, una d’ambiental i l’altra de social, sinó una única i complexa crisi socioambiental» (139).

Sóc aquí en aquesta senzilla capella i a plena nit. Han anat acabant els sorolls i va entrant el silenci compacte, el ritme pausat de la respiració. Van fugint les imatges, els pensaments i les sensacions, deixant pas a la quietud i a la teva presència, Jesús, que et crec i et sento a prop, al costat i a dins. Gràcies.

Tantes coses, tantes persones, tanta vida... avui, ara, que es va fonent la jornada; i el moviment del cor m’indica que desitjo fondre-la en Tu. Ho saps prou i ho has acompanyat en el silenci discret, i de tant en tant en el toc amable, que tant agraeixo.

"Es importante incorporar un viejo enseñanza, presente en varias tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que << menos es más >>". (LS 222)

El text de l’evangeli, tal com el presenten els antics còdexs, no està dotat de títols, introduccions, separacions, capítols  i versets, tal com apareix en les nostres modernes edicions. Això permet veure en el text de l’evangeli d’aquest diumenge (Mc 6,1-6)  una estreta connexió amb l’episodi anterior, llegit en l’evangeli del passat diumenge. Del fet que Jesús ha ressuscitat la filla de Jaire, es dedueix que ha deixat la sinagoga, vivificada per la presencia de la comunitat cristiana, en condicions d’acceptar el seu missatge. Aquestes expectatives  no arribaran a bon port.

El texto del evangelio, tal como lo presentan los antiguos códices, no está repleto de títulos, introducciones, separaciones, capítulos y versículos, tal como aparece en nuestras modernas ediciones. Esto permite ver en el texto del evangelio de este domingo (Mc 6,1-6) una estrecha conexión con el episodio anterior, leído en el Evangelio del pasado domingo. Del hecho de que Jesús ha resucitado la hija de Jairo, se deduce que ha dejado la sinagoga, vivificada por la presencia de la comunidad cristiana, en condiciones de aceptar su mensaje. Estas expectativas no llegarán a buen fin.

Amb motiu de la celebració del 10è aniversari, la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament (FEDE), organització que agrupa diversos centres educatius a Catalunya i a l’Estat Espanyol, ha celebrat a Barcelona un congrés sobre innovació pedagògica que ha aplegat més de 300 docents i especialistes en educació.