Els propers 15 i 16 de març visitarà Barcelona el Rvd. James Mallon, capellà catòlic ordenat fa uns divuit anys, rector de diverses parròquies a Nova Escòcia (Canadà), conferenciant mediàtic i autor del llibre Una renovación divina. De una parroquia de mantenimiento a una parroquia missionera.[1] Es tracta d’una obra que està tenint un gran ressò, amb un veritable èxit de vendes, sobretot en la seva edició original anglesa. El Rvd. Mallon participarà en el Simposi Internacional sobre «Reforma i Reformes en l’Església», organitzat per l’Ateneu Universitari Sant Pacià.

En els darrers 15 anys a Catalunya s’han produït molts tipus de manifestacions:

Fa estona que han acabat de sopar i ara entren de ple en el tema que els convoca: “quantium”. Què vol ser, això? Què n'espera cadascú? Com se sostindrà? Com funcionarà?

Hi ha unes quantes coses molt clares i acceptades per tots:

1.- No és una comunitat definitiva, sinó per un temps determinat.

2.- S’ha d’autogestionar i sostenir econòmicament entre tots.

3.- Els acords es prendran en diàleg i, sempre que sigui possible, per unanimitat.

4.- Es relacionaran amb la gent del barri de forma activa.

Diumenge VII de durant l’any. Cicle A
Barcelona, 19 de febrer de 2017

Aquest 17 de febrer se celebra el Dia Europeu contra la Pobresa Energètica. Però des de Càritas Diocesana de Terrassa volem puntualitzar que la pobresa no té etiquetes ni es classifica; és una realitat polièdrica i transversal.

El capítol 19 del llibre del Levític forma part d’un conjunt homogeni de lleis conegut com “Codi de santedat” (Lv 17-25), anomenat així per la freqüent repetició: “Sigueu sants, perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant”. El capítol del qual en llegim uns versets (Lv 19,1-2.17-18) conté els principis més essencials que marquen la vida d’Israel amb Déu i amb els altres.  Israel va elaborar un parlar de Déu a partir d’experiències de la vida quotidiana. És així com pot parlar de Déu pastor, Déu jutge, Déu espòs.

El capítulo 19 del libro del Levítico forma parte de un conjunto homogéneo de leyes conocido como "Código de santidad" (Lv 17-25), llamado así por la frecuente repetición: "Sed santos, porque yo, el Señor, su Dios , soy santo ". El capítulo del que leemos unos versículos (Lv 19,1-2.17-18) contiene los principios más esenciales que marcan la vida de Israel con Dios y con los demás. Israel elaboró ​​un hablar de Dios a partir de experiencias de la vida cotidiana. Es así como puede hablar de Dios pastor, Dios juez, Dios esposo.

Homilia del papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dimarts 14 de febrer de 2017

Coratge, pregària i humilitat: aquests són els tractes que distingeixen els grans «heralds» que han ajudat a créixer l’Església al món, que han contribuït a la seva tasca missionera. El papa Francesc n’ha parlat avui a la Missa matinal a Casa Santa Marta inspirant-se en la Litúrgia i el model dels Sants Ciril i Metodi patrons d’Europa que es celebra avui a l’Església.

Ciril i Metodi han fet més forta Europa

Páginas