Ja em perdonaran que gasti més píxels amb el tema. No és cap sorpresa l'anunci que Ada Colau no assistirà a la missa de les festes de la Mercè. Però no deixen de sorprendre'm els arguments. El que més m'ha sobtat és el de la "modernitat" de la mesura. Anar a missa no deu ser prou modern.

Domingo XVI del tiempo ordinario. Ciclo B.
Barcelona, ​​19 de julio de 2015.

¿Como vivía las realidades humanas Jesús?
Jesús lo vivía todo desde la compasión activa.
Era su manera de ser y de hacer, de actuar. Su primera reacción ante las personas.
No sabía mirar nadie
con frialdad
con indiferencia
con una actitud de tanto me da, como lo hacemos nosotros muchas veces.

Al món de l'educació tenim un repte constant: adaptar-nos a les necessitats dels nostres alumnes, famílies i equips docents i, per supossat, al nostre entorn més proper. Per això, necessitem d'una gran flexibilitat i adaptabilitat que ens permeti continuar sent el que que som, però també ser allò que es necessita per a oferir una educació en valors, integradora, de qualitat, i per a tothom. 

Recentment s’ha descobert un manuscrit d’entre el 1232-33 que conté una vida de sant Francesc inèdita, redactada per Tomàs de Celano, que s’ha de situar entre la primera (1228) i la segona de Celano (1247) durant el generalat de fra Elies (1232-1239).

Jacques Dalarun, expert franciscanista, ha tingut accés al manuscrit i ha publicat una traducció francesa amb una extensa introducció a les Éditions Franciscaines 2015.

Diumenge XVII de durant l’any. Cicle B.
Barcelona, 26 de juliol de 2015.

Segons l’evangelista Marc, els deixebles es desentenen d’aquella gent necessitada i li diuen a Jesús dues paraules que posen en evidència la seva falta de solidaritat i el seu crescut individualisme clarament egoista. 
“Acomiadeu-los, que vagin als poblets i que es comprin el menjar.”

Què vol dir això?
–que la fam de la gent no és problema d’ells
–que cadascú s’espavili pel seu compte.

Domingo XVII del tiempo ordinario. Ciclo B.
Barcelona, ​​26 de julio de 2015.

Según el evangelista Marcos, los discípulos se desentienden de aquella gente necesitada y le dicen a Jesús dos palabras que ponen en evidencia su falta de solidaridad y su crecido individualismo claramente egoísta.
"Despide a la gente, para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer."

¿Qué significa esto?
–que el hambre de la gente no es su problema
–que cada uno espabile por su cuenta.

Me van a perdonar que gaste más píxeles con el tema. No es ninguna sorpresa el anuncio de que Ada Colau no asistirá a la misa de las fiestas de la Mercè. Pero no dejan de sorprenderme los argumentos. Lo que más me ha sorprendido es el de la "modernidad" de la medida. Ir a misa no debe de ser suficientemente moderno.

Insinuar «la missió dels laics» en la societat actual ens porta d’entrada a enyorar «temps passats». Temps en què moviments d’Acció Catòlica i moviments obrers eren ben vius i presents en les comunitats humanes. El laic cristià era un «ferment» en la massa laboral, social i política. No hi havia proselitisme, però sí creients «referents». Aquells temps avui no els tenim; els «moviments cristians» de laics estan en crisi; noves propostes d’evangelització són més idees i projectes que realitats, encara que algun està fent bona tasca.