La Montserrat coneix molt bé el seu company, el Jordi. Fa uns 7 anys que es van casar i en aquest temps ella ha anat descobrint la dimensió més amagada del seu home. Coneix els símptomes. Més capficat que de costum, arriba una mica més tard de la feina, dorm més inquiet. Respostes ràpides o silencis prolongats... Les primeres vegades ella l’interrogava de forma directa, però aviat va comprendre que era pitjor.

L’alumne de 2n d’ESO del col·legi Santa Maria dels Apòstols del Poblenou de Barcelona, Raúl San Ginés, ha estat el guanyador en la categoria de 2n d'ESO del premi Contes de Ciència, convocat per l'Obra Social la Caixa, amb el relat Shrödinger.

L’alumne va assistir al lliurament del premi acompanyat de membres de l'equip directiu, del professorat, la tutora i alguns companys de classe.

El Consell Presbiteral és un òrgan consultiu que representa el conjunt dels capellans de cada diòcesi. La seva importància ve determinada pel mateix Codi de Dret Canònic que estableix que el Consell Presbiteral és com “el senat del Bisbe, en representació del presbiteri, la missió del qual és ajudar el bisbe en el govern de la diòcesi”. El Consell Presbiteral es renova temporalment i quan es produeix un canvi de bisbe, s’ha de procedir a la formació d’un nou Consell Presbiteral.

(Conxita Martínez) El que ara diré parteix de l’experiència viscuda durant trenta-tres anys de matrimoni i l’acompanyament de tres fills.

Quan parlo de convivència a la família no l’entenc només com una qüestió de normes pel bon funcionament de la llar, com les que poden establir unes persones que comparteixen pis: a tu et toca fer això tal dia, a mi allò altre, a tal hora hem de..., etc.

Pendents dels resultat electorals d'avui 26 de juny, i davant de molts comentaris apocalíptics sobre el moment que ens toca viure, no vull a afegir la meva reflexió a les veus negatives que sento per tot arreu. Crec en les oportunitats, i en els canvis. L'estabilitat té moltes coses bones, però fa que qualsevol sacseig aparegui com una situació de pèrdua, de por, d'inseguretat. Si els polítics espanyols no han sabut dialogar o arribar a pactes, no és la fi del món. Potser és el reflex de la nostra societat, de la meva escala de veïns o de la meva família.

Aquest diumenge, 26 de juny, és el dia de les Eleccions Generals al Congrés i al Senat i per a poder possibilitar, per segona vegada, una presidència del Govern espanyol, atès que l’anterior va fer fallida. Si ahir va ser una jornada de reflexió i de silenci tant de lemes com de tendències polítiques, menys encara avui parlarem de cap inclinació política, però sí que ens hem de fer una crida a la responsabilitat i a la participació quan se’ns reclama d’anar a les urnes. Tenim l’obligació moral d’anar a votar, sigui pel partit que sigui.

Esto es importante. Ya estamos en verano. Muchos niños ya no tienen el comedor escolar y se ven abocados a no poder cubrir sus necesidades básicas de alimentos. En esta situación, las entidades sociales, receptoras de los Bancos de alimentos de toda España, ven incrementada la demanda y los ciudadanos, no podemos mirar para otro lado ni dejar de sumarnos a la causa, porque esto es cosa de todos. Nos estamos jugando algo muy importante, y es el crecimiento de los niños, nuestro presente y nuestro futuro; su vida digna, sana y feliz.

Diumenge XIII de durant l’any. Cicle C.
Barcelona, 26 de juny de 2016.

La història de la intolerància està profundament lligada a la història de les religions. I amb això, intolerància i violència –beneïdes per la religió– han anat agermanades.
S’ha dit, i amb raó, que les idees grandioses costen nombrosos sacrificis. 
Elles justifiquen la violència i la desitgen. És el que estaven proposant Santiago i Joan. I això és el que Jesús refusa amb tota energia.

Domingo XIII del tiempo ordinario. Ciclo C.
Barcelona, ​​26 de junio de 2016.

La historia de la intolerancia está profundamente ligada a la historia de las religiones. Y con esto, intolerancia y violencia -bendita por la religión- han ido hermanadas.
Se ha dicho, y con razón, que las ideas grandiosas cuestan numerosos sacrificios.
Ellas justifican la violencia y la desean. Es lo que estaban proponiendo Santiago y Juan. Y eso es lo que Jesús rechaza con toda energía.