• Mirant el text
  Dij, 12/05/2016 per Josep Maria Solà a Mirant el text
  L’evangeli d’aquest diumenge permet apropar-nos a un text (de lectura opcional) que ens parla de l’Esperit. Recull uns quants versets del capítol 14  (Jn 14,15-16.23b-26) de l’evangeli de Joan i mostren la promesa de l’Esperit Sant que Jesús fa als seus deixebles. Les paraules de comiat, recollides en els capítols 13-16 de l’evangeli de Joan, contenen elements dels discursos de comiat, presents a la Bíblia i sobretot en la literatura apocalíptica. Un patriarca o personatge significatiu s’acomiada dels seus seguidors abans de la seva mort, sol insistir en la unitat del grup, l’amor i la designa...
 • Llibres recomanats
  Aquest llibre aborda la qüestió de la compatibilitat entre el cristianisme i la modernitat. ...
 • Les homilies a Sant Felip Neri
  L’Ascensió. Cicle C.Barcelona, 8 de maig de 2016. Qui pot escapar del progressiu envelliment? Ningú. Tots en anem fent vells. Però no tothom envelleix de la mateixa manera. Hi ha moltes formes de viure l’última etapa de la vida. Gairebé sempre s’envelleix com es viu –de forma crispada o pacient –en actitud pessimista o bé esperançada –amb un esperit trist o confiat. Què és el més lamentable? Que la societat només ens prepara per a la primera part de la vida. Se’ns ensenya –a treballar i a competir –a lluitar –a tirar endavant. Però no a viure amb encert aquesta fase en la que culmina la nostra...
 • Mirant el text
  Dv, 6/05/2016 per Josep Maria Solà a Mirant el text
  Llegim a la segona lectura de la festivitat de l'Ascensió del Senyor un fragment de la carta als Efesis (Ef 1,17-23). El text és una barreja de pregària, professió de fe i acció de gràcies.  Comença fent una petició pel do espiritual de comprensió de la revelació. Tot seguit s'exposen els objectius que ha d'aconseguir aquesta comprensió: l'esperança a que som cridats; les riqueses de glòria reservades ¡ la grandesa del poder de Déu. I aquest poder és el que ha actuat en Jesús fent-lo ressuscitar d'entre els morts i fent-lo seure a la seva dreta. I acaba la lectura exposant les conseqüències d'...
 • Llibres recomanats
  Un llibre pensat per afavorir la necessitat que sentim de posar-nos en comunicació amb Déu. ...

Pàgines