La comunitat islàmica insta els pares a demanar en els col·legis classes de religió