"La responsabilitat de combregar recau en la consciència del divorciat tornat a casar"