"No podem ordenar dones. El Senyor va donar aquesta forma a la Iglesia"