Perquè el comentari dels condons no és un terratrèmol