El Papa justifica el preservatiu com a darrera via