El Papa afirma en un llibre que el preservatiu està justificat "en alguns casos"