Els cardenals animen l'Església a lluitar contra el 'gravíssim mal dels abusos sexuals'