Lombardi: "La Sagrada Família, punt culminant del ministeri papal"