Una mirada pastoral a la visita, per Agustí Cortés