El litigi de l'art sacre es complica als tribunals