El comiat papal promou el diàleg entre laics i creients