Sistach: "El papa ha estat sensible a la nostra història i a la nostre llengua"