Destacat ús del català a la missa i en actes oficials