Sistach a Zapatero: estar a la missa del papa no és estar en contra l'estat laic"