"Europa construeix el futur en les seves arrels cristianes"